Начало Новини Актуално МС: От 1 септември минималната работна заплата се увеличава на 270 лева

МС: От 1 септември минималната работна заплата се увеличава на 270 лева

Актуално
Министерски съвет

Правителството прие постановление, с което се определя нов размер на минималната работна заплата за страната от 1 септември 2011 г. В изпълнение на приоритетите на правителството за гарантиране на жизненото равнище на българските граждани в условия на криза, както и в съответствие с възможностите на икономиката и на консолидирания държавен бюджет за 2011 г., размерът на минималната месечна работна заплата от 1 септември 2011 г. се определя в размер на 270 лв, съобщиха от Правителствената пресслужба.

За преодоляване на последиците от кризата е необходимо да се стимулира икономическата активност на предприятията, в т. ч. като се стимулират и вътрешното потребление. Тази политика ще доведе до нарастване на производството и възможности за увеличение на средствата за работна заплата в икономиката и повишаване на жизненото равнище на най-нискодоходните групи от българските граждани.

Добавката от пенсията на починал съпруг/съпруга да се увеличи на 26,5 на сто за периода от 1 септември 2011 г. до 31 декември 2012 г., предлага още правителството с проект за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване, одобрен днес от кабинета.

В законопроекта се предлагат и промени, съгласно които социалните пенсии за старост и за инвалидност ще продължат да се отпускат до 31 декември 2012 г. по досегашния ред, предвиден в Кодекса за социално осигуряване, а изплащането по реда на Закона за социалното подпомагане и съответно - по Закона за интеграцията на хората с увреждания, ще започне от 1 януари 2013 г.

С промените се предлагат разпоредби във връзка с Решение №7 от 31 май 2011 г. на Конституционния съд, с което се обявява за противоконституционна разпоредбата на §4а от Преходните и заключителни разпоредби на Кодекса за социално осигуряване, поради което след влизане в сила на решението тя не се прилага.

В предложения законопроект се урежда превръщането на осигурителен стаж на лицата, които придобиват право на пенсия при условията на чл. 69а от КСО с оглед определяне размера на пенсията за осигурителен стаж и възраст. 4 години осигурителен стаж на длъжност балерина, балетист или танцьор в културни организации ще се зачита за 5 години осигурителен стаж от трета категория труд.

Друго предложение предвижда специализантите да отпадат от кръга на лицата, за които се определя минимален осигурителен доход. Предложението е осигурителните вноски за специализантите да се внасят върху получените възнаграждения, но върху не по-малко от минималната месечна работна заплата за страната.

Предлагат се също промени, с които отпада възможността лицата, изпратени в чужбина чрез български посредник, да могат да избират осигурителния доход, върху който ще се осигуряват за пенсия. Предвижда се те да внасят осигурителни вноски върху минималния размер на осигурителния доход, с оглед зачитане на осигурителен стаж.
Със законопроекта за изменение и допълнение на КСО се предлагат и промени, свързани с допълването на действащия режим на прехвърляне на пенсионни права от/към специалната пенсионна схема на Европейските общности, с регулиране на трансфери при аналогични условия от/към пенсионните схеми на Европейската централна банка и Европейската инвестиционна банка.

Още новини