Начало Новини Актуално МС обедини инспекторатите в системата на Министерството на финансите

МС обедини инспекторатите в системата на Министерството на финансите

Актуално

С промени в няколко нормативни акта правителството обедини инспекторатите на Агенция Митници и на Националната агенция за приходите с инспектората на Министерството на финансите. Целта е да се постигне по-голяма обективност и безпристрастност в контролната дейност, да се избегне дублирането на контролни функции и да се разпределят оптимално експертният и материалните ресурси. Утвърдената промяна ще доведе до подобряване на ефективността на контролната дейност и оптимизация на числения състав, предаде правителствената пресслужба.

В момента инспекторатът на НАП разполага с 41 щатни бройки, а на Агенция Митници – с 21 щата в централното и 12 – в териториалните управления. Инспекторите в МФ са осем. След обединяването им единният инспекторат на МФ ще разполага с 34 щатни бройки.
Другите промени предвиждат от НАП към дирекция Данъчна политика на МФ да преминат функциите по изготвяне на проекти на процесуални данъчни нормативни актове и по анализ и разработване на мерки и инструменти за борба с данъчните измами. По този начин ще се спази принципът на отделяне на процеса на политиката и разработването на нормативни актове от процеса на прилагане на данъчното законодателство с оглед избягването на евентуален конфликт на интереси.
В МФ се създава дирекция Инвестиции чрез преструктуриране и преминаване на служители от дирекциите Икономическо планиране и анализи и Държавен дълг и финансови пазари. Новото звено ще оказва методологическа и аналитична подкрепа на държавните структури при създаването и реализирането на капиталовите им програми и при финансирането на инвестиции от национално значение. Дирекцията ще поддържа регистър на публичните инвестиционни проекти и ще подпомага координацията на външното финансиране на приоритетните от тях.
Структурни промени се извършват и в дирекция Европейска политика и външни финанси, която става Международно сътрудничество и политика. Целта е да се укрепи допълнително капацитетът на министерството в областта на международното сътрудничество и координацията на европейските икономически политики.
От функциите на дирекция Държавен дълг и финансови пазари отпадат свързаните с международните финансови институции. Те се преразпределят между дирекциите Международно сътрудничество и политика и Инвестици. Същевременно дирекцията поема от Европейска политика и външни финанси функциите в областта на валутно-финансовото законодателство.
В рамките на предвидените структурни промени се прецизират и функциите на дирекция Икономическо планиране и анализи. С оптимизирането на функциите и дейностите в системата на Министерството на финансите щатната численост на служителите на ведомството става 635.

Още новини