Начало Новини Актуално МС договори до 350 млн. евро европейско финансиране за енергоспестяващи проекти

МС договори до 350 млн. евро европейско финансиране за енергоспестяващи проекти

Актуално
Европейско финансиране за енергоспестяващи проекти

До 350 млн. евро може да получи българският бизнес за енергийна ефективност и енергийно спестяване в индустрията. Тази възможност дава подписаният днес Меморандум за разбирателство за изпълнение на програмата за енергийна ефективност и зелена икономика в България, съобщиха от правителствената прусслужба.

В присъствието на министър–председателя Бойко Борисов подписи под документа поставиха министърът на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков и Даниел Берг - директор на ЕБВР за България.

Според клаузите на меморандума 200 млн. евро безвъзмездна помощ ще бъдат предоставени на компаниите по ОП „Конкурентоспособност” за въвеждане на мерки за енергийна ефективност. Към тази сума ЕБВР ще предостави свой ресурс от 50 до 150 млн. евро под формата на кредитни линии за банки, които да осигуряват съфинансирането на проектите за енергийна ефективност.

Така, заедно с одобряването на проектите по оперативната програма ще бъде осигурено и необходимото съфинансиране за реализацията им. По този начин няма риск от отпадане на проекти заради неосигурено съфинансиране.

„Това е схема, която е иновативна и за България, и за банката. За първи път средствата ще бъдат управлявани извън администрацията - от търговски банки”, каза след подписването на документа министърът на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков. По думите му, това е най-добрият начин парите от европейския съюз да достигнат до бизнеса и да му бъдат от полза.

„Основната цел на меморандума е да се постигне хармония с правото на ЕС, а това е основна цел и на българското правителство, и лично на премиера”, коментира от своя страна директорът на ЕБВР за България Даниел Берг. По думите му ЕБВР иска да помогне на страната ни да постигне по-устойчива икономика като използва енергетиката по по-устойчив начин.

„Меморандумът ще помогне да се подобри достъпът до средствата на европейския съюз, както и за използването на експертни знания и умения за подобряване на енергийната ефективност на България през следващите 2-3 години”, беше категоричен Берг.

„За нас, представителите на ЕС това е историческа дата”, допълни Карстен Расмусен  от Главна дирекция „Регионална политика” на ЕК. Според него днешното събитие помага да бъде направена първата стъпка за намаляване на енергоемкостта в България, от една страна и от друга– за първи път се предприемат координирани действия за отпускане едновременно на безвъзмездна финансова помощ и на кредити при едни и същи правила. Това означава, че процесът за кандидатстване за предприятията ще бъде по-оптимизиран, ще изисква по-малко време и по-малко разходи.

Съгласно Меморандума Европейската банка ще предостави и техническа помощ на стойност 1 млн. евро под формата на ноу - хау при разглеждане и оценка на проектните предложения. Тази техническа помощ включва консултантски услуги за изготвяне на основните документи и процедури за кандидатстване и оценка, маркетинг и повишаване на осведомеността, изграждане на капацитета на енергийните одитори и местните финансови институции. Възлагането и финансирането на тези услуги е за сметка изцяло на банката.

Още новини