Начало Новини Актуално МРРБ ще съфинансира с 10% проекти по програма INTERREG IVC

МРРБ ще съфинансира с 10% проекти по програма INTERREG IVC

Актуално
МРРБ съфинансира проекти

15% съфинансиране трябва да осигурят българските партньори в одобрените за финансиране проекти в четвъртата покана за проектни предложения по програма INTERREG IVC. Съфинансиране в размер на 10% от бюджета им ще бъде предоставено от Министерство на регионалното развитие и благоустройството, а те следва да предвидят 5 % собствен принос с публични средства, съобщиха от пресцентъра.

След подписването на Споразумението за партньорство между проектните партньори и на договора за финансиране между Съвместния технически секретариат на програмата и Водещия партньор, ще бъде сключен договор за предоставяне на средства за национално съфинансиране между министъра на регионалното развитие и благоустройството или упълномощено от него лице и българския партньор по проекта.
Четвъртата покана за проектни предложения по програма INTERREG IVC беше отворена на 1 декември 2010 г. и е с краен срок за кандидатстване 1 април 2011 г. Комитетът за наблюдение на програмата ще одобри проектите в края на 2011 г., а договорите за финансиране ще бъдат сключени в началото на 2012 г.
 

Още новини