Начало Новини Актуално МРРБ ще публикува бюлетин за програмите за териториално сътрудничество

МРРБ ще публикува бюлетин за програмите за териториално сътрудничество

Актуално
МРРБ

 В началото на септември ще излезе първият брой на бюлетин, посветен на програмите за териториално сътрудничество (ТГС), съфинансирани от Европейския фонд за териториално сътрудничество, Инструмента за предприсъединителна помощ и Европейския инструмент за добросъседство и партньорство.

Бюлетинът ще представя актуална информация за напредъка по програмите, за отговорните институции и звена при изпълнението им, както и за основните проблеми и възможните решения на проектно ниво, съобщиха от пресцентъра на Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ).

Първият брой ще запознае читателите със стартирането на договорите по програмите за ТГС, предстоящото обучение на контрольори по тях и новите покани за проектни предложения. Той ще съдържа информация за предстоящото сключване на договори за съфинансиране по Съвместна оперативна програма Черноморски басейн и за изпълнението на проекти по програмите за сътрудничество между България -Турция и България - Сърбия.

Бюлетинът се подготвя и издава от Главна дирекция Управление на териториалното сътрудничество (ГД УТС) на МРРБ. Първоначално ще излиза на всеки два месеца, а при интерес от заинтересованите страни, ще се подготвя всеки месец.

Изданието ще се публикува на страницата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството в рубриката Полезна информация.

Експертите от ГД УТС ще разчитат на  мнения, препоръки и предложения за темите и съдържанието на бюлетина, които могат да се правят на електронен адрес: bulletintcm@mrrb.government.bg

Още новини