Начало Новини Актуално МРРБ ще осигури допълнителни средства за санирането на многофамилни сгради

МРРБ ще осигури допълнителни средства за санирането на многофамилни сгради

Актуално

МРРБ допълнителни средства саниране многофамилни сградиПравителството реши чрез бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) да бъде предоставена допълнителна финансова помощ в подкрепа на собствениците в многофамилни жилищни сгради, с одобрено заявление за интерес и изготвен индикативен бюджет по проекта Енергийно обновяване на българските домове, които нямат възможност да осигурят финансовото си участие в него.

Проектът се реализира по Оперативна програма Регионално развитие. Съгласно неговите условия е необходимо всички собственици в сградата да осигурят сумата за притежавания от тях самостоятелен обект, съгласно изготвения индикативен бюджет. Тя се равнява на 25% от средствата, необходими за обновяването, като останалите разходи се осигуряват под формата на безвъзмездна финансова помощ от проекта, съобщиха от правителствената пресслужба.

Средствата ще се предоставят след преценка на специално създадена комисия към министъра на регионалното развитие и благоустройството, която ще следи за правилното и целесъобразно им използване. Помощта ще бъде получавана от физически лица – собственици на самостоятелни обекти с жилищно предназначение в многофамилни жилищни сгради, чийто месечен доход на член от семейството не надвишава 310 лева и които не притежават друго жилище освен това, за което желаят да получат подкрепа, или стопански обект, с изключение, когато имотът се притежава в съсобственост с трето лице/лица, извън членовете на семейството, или той не може да бъде източник на доходи.

Изключение от посочения праг на дохода се допуска в случаи на самотни родители, на семейства, отглеждащи дете с трайни увреждания, или когато член от семейството е с трайно увреждане. Тогава месечният доход на член от семейството не трябва да надвишава 400 лева.

Средствата ще се предоставят въз основа на заявление-декларация по образец, която ще се подава пред МРРБ. Заявлението ще се разглежда единствено в случай, че са изчерпани всички възможни средства за осигуряване на необходимата сума от други източници, включително на собственика е отказано предоставянето на нисколихвен кредит от Фонда за жилищно обновяване. Предоставянето на помощта ще бъде одобрявано под условие, че сдружението на собствениците в сградата сключи споразумение за финансова помощ по проект Енергийно обновяване на българските домове с МРРБ.

Одобрените средства под формата на допълнителна финансова помощ няма да бъдат предоставяни директно на собствениците под формата на парична сума, а така, както и безвъзмездната помощ в размер на 75% по проекта – под формата на извършени услуги и дейности по обновяване на сградата.

Още новини