Начало Новини Актуално МРРБ организира национален информационен ден по програма INTERREG IVC

МРРБ организира национален информационен ден по програма INTERREG IVC

Актуално
Интерег

Национален информационен ден и индивидуални консултации по Оперативна програма за междурегионално сътрудничество INTERREG IVC, ще се проведат на 27 януари в Бест Уестърн Сити Хотел, ул. Стара планина № 6, София. Поканени да участват в информационния ден са всички заинтересовани организации и институции.

Срокът за регистрация на участниците е 20 януаари, съобщиха от пресцентъра на Министерството на регионалното развитие и благоустройството.
Всички, които желаят да участват в събитието трябва не по-късно от 20 януари 2011 г. да попълнят и изпратят на електронна поща MBoncheva@mrrb.government.bg или SZhelyazkova@mrrb.government.bg регистрационен формуляр за участие. Националното звено за контакт, също по електронна поща, ще потвърди участието на регистрираните участници.
Желаещите да участват като водещи партньори в проектите в Четвъртата покана за предложения и да получат индивидуална консултация от представителите на Информационно звено Изток по време на информационния ден трябва да попълнят формуляр за индивидуална консултация и да го изпратят на електронна поща: ip-east@interreg4c.eu
Срещата се организира от Главна дирекция Управление на териториалното сътрудничество към Министерството на регионалното развитие и благоустройството (Националното звено за контакт по програмата) и Информационно звено Изток – Катовице, Полша, във връзка с обявяването на Четвъртата покана за набиране на проектни предложения по INTERREG IVC.
Участниците в информационния ден ще имат възможност да се запознаят с условията на Четвъртата покана за предложения и да участват в четвъртия форум за междурегионално сътрудничество, който ще се проведе на 3 и 4 февруари 2011 г. в Будапеща, Унгария. На него могат да бъдат потърсени партньори и да бъдат обсъдени предизвикателствата пред проектите по програмата. На 3 март 2011 г. във Виена, Австрия те ще могат да се включат и в семинар за водещите партньори в четвъртата покана, на който ще се обсъдят практическите насоки за подготовката на проектите и попълване на Формуляра за кандидатстване.
Четвъртата покана за набиране на проектни предложения по INTERREG IVC е отворена до 1 април 2011 г. само за проекти за регионална инициатива, като са изключени мини програмите. Открита е за проектни предложения по двата приоритета и десетте теми на сътрудничество по програмата:
Приоритет 1 Иновации и икономика на знанието с области на междурегионално сътрудничество: иновации, научни изследвания и развитие на технологиите, предприемачество и малки и средни предприятия (МСП) информационно общество и заетост, човешки капитал и образование. Разполагаемият бюджет по приоритет 1 е около 62 млн. евро
Приоритет 2 Околна среда и превенция на риска с области на междурегионално сътрудничество: природни и технологични рискове, управление на водите, управление на отпадъците, биоразнообразие и съхранение на природното наследство, енергия и устойчив транспорт и културно наследство и ландшафт. Разполагаемият бюджет по приоритет 2 е 38 млн. евро.
Бенефициенти по програмата могат да бъдат:
- органите на държавната, регионалната и местната власт
- публичноправни организации съгласно определението на Директива 2004/18/ЕС (Директива 2004/18/ЕС е транспонирана в българския Закон за обществените поръчки, в сила от 01.10.2004 година, обн. в ДВ, бр. 28 от 06 април 2004 г. – виж определението на публичноправна организация § 1. т. 21 от допълнителните разпоредби).
Пълният пакет документи, свързани с Четвъртата покана за проектни предложения и подробна информация за предстоящи събития са публикувани на интернет страницата на програмата: http://i4c.eu/fourth_call.html.

Още новини