Начало Новини Актуално МРРБ организира Информационен ден за представяне на СОП Черноморски басейн 2007-2013

МРРБ организира Информационен ден за представяне на СОП Черноморски басейн 2007-2013

Актуално
Загорка

Министерството на регионалното развитие и туризма на Румъния, в качеството му на Съвместен управляващ орган по Съвместна оперативна програма Черноморски басейн 2007-2013 и Министерството на регионалното развитие и благоустройството на България, в качеството му на Национален орган, организират информационен ден за подготовката на проектни предложения за втората покана по програмата, който ще се проведе на 7 юни в хотел Мираж, Бургас.

Крайният срок за регистрация за участие в семинара е 6 юни 2011 г., съобщиха от пресцентъра на МРРБ. Регистрационен формуляр и дневен ред за събитието са публикувани на интернет страницата на СОП Черноморски басейн 2007–2013.

Информационният ден е предназначен за представители на централните, местните и регионалните публични власти, публично-правни организации, сдружения, съставени от една или няколко централни, регионални или местни власти, или от една или няколко публично-правни организации, други организации с нестопанска цел, еврорегиони, европейски обединения за териториално сътрудничество.

Семинарът цели повишаване на капацитета на потенциалните български бенефициенти при подготовката на проектни предложения за СОП Черноморски басейн 2007 – 2013.

За повече информация: тел. +359 2 9405 302

Още новини