Начало Новини Актуално МОСВ започва кампания За чиста околна среда

МОСВ започва кампания За чиста околна среда

Актуално
Екологични проекти

Темата на националната кампания За чиста околна среда през тази година е Обичам природата - и аз участвам. Инициативата е на Министерството на околната среда и водите (МОСВ) и Предприятието за управление на дейностите по опазване на околна среда (ПУДООС).

В конкурса могат да участват общини, кметства, училища, детски градини и неправителствени организации, съобщиха от пресцентъра на РИОСВ - Стара Загора.
Дейностите, които ще се финансират от ПУДООС, са свързани с почистване, озеленяване, създаване или възстановяване на зони за отдих, междублокови пространства, райони на учебни заведения и др.
Подробна информация за изискванията и критериите, на които трябва да отговарят проектите са публикувани на интернет страницата на МОСВ www.moew.government.bg/recent_doc/funds/predpriatie/nacionalna-kampania_Okolna-sreda.doc
Със суми до 10 000 лв. ще бъдат финансирани проекти на общини и кметства, до 5 000 лв. - на училища и детски градини, а до 3 000 лв. - на неправителствени организации.
Крайният срок за подаване на проектите в Предприятието за управление на дейностите по опазване на околна среда е 18 февруари 2011 г.
Почти 200 проекти с дейности по почистване и озеленяване бяха разработени и представени от общини, кметства, училища и неправителствени организации, на територията на РИОСВ-Стара Загора, за финансиране от ПУДООС в последната национална кампания, през 2009 г.

Още новини