Начало Новини Актуално МОСВ приема заявления за оползотворяване на стари гуми

МОСВ приема заявления за оползотворяване на стари гуми

Актуално
Стара Загора

От 1 ноември 2010 г. в Министерството на околната среда и водите (МОСВ) ще се приемат заявления от желаещите да кандидатстват за организация по оползотворяване на излезли от употреба гуми, за издаване на разрешение по член 62 от Закона за управление на отпадъците.

В Държавен вестник бр. 69 от 3 септември 2010 г. е обнародвано Постановление № 183 от 20 август 2010 г. за приемане на Наредба за изискванията за третиране на излезли от употреба гуми (Наредбата), която влиза в сила от 01 януари 2011 г., съобщава на сайта си МОСВ
Наредбата регламентира създаването на системи за събиране на излезли от употреба гуми. Установяват се количествени цели за оползотворяване, както и се определят начините за постигане на тези цели - индивидуално или чрез колективни системи, представлявани от организация по оползотворяване.

Още новини