Начало Новини Актуално Moody's потвърди кредитния рейтинг на България Ваа3 с положителна перспектива

Moody's потвърди кредитния рейтинг на България Ваа3 с положителна перспектива

Актуално

moody'sРейтинговата агенция Moody's Investors Service потвърди рейтинга на България Baa3 с положителна перспектива. В оценката си за страната Moody's определи състоянието на държавните финанси като средно за Европейския съюз. През януари 2010 г. перспективата беше променена от стабилна на положителна, като отражение на добрата устойчивост на България на глобалната криза, съобщиха от пресцентъра на финансовото министерство.

Според рейтинговата агенция, растежът следва да се възстанови, подпомогнат по-скоро със средства от ЕС. Становището на рейтинговата агенция посочва силните страни на България сред които са членство в ЕС, което осигурява финансова подкрепа и стимули за текущи реформи, както и разумна фискална политика, нисък държавен дълг и опит в поддържането на значителни фискални резерви.
Moody's Investors Service обвързва бъдещо повишаване на кредитния рейтинг на България с фискална консолидация, която да стабилизира дълговото бреме на правителството, с подобряване на бюджетната прозрачност и възобновяване на устойчив икономически растеж. Поводът за евентуална възходяща тенденция ще бъде продължаването на тенденцията за растеж в нетният износ и на второ място инвестициите.
Дефицитът по текущата сметка продължи да се свива тази година поради сравнително големия износ, който през 2010 г. системно се увеличава както в реално, така и в номинално изражение, докато вносът нараства с много по-бавни темпове. Предвид външната уязвимост и липсата на гъвкавост, наложена от паричния съвет, намаляването на дефицита по текущата сметка е важен елемент за дългосрочна макро стабилност, посочва в анализа си рейтинговата агенция.

Още новини