Начало Новини Актуално Монтажинженеринг АД стартира в 2011 г. с договорирани проекти на стойност 20% от планираните за голината

Монтажинженеринг АД стартира в 2011 г. с договорирани проекти на стойност 20% от планираните за голината

Актуално
Монтажинженеринг

Монтажинженеринг е създадена през 1946 г. като структурно звено към Министерството на строителството. Дружеството има над 60-годишен професионален опит, като обединение на бившето Промишлено монтажно управление в Южна Централна и Източна България. От момента на създаването си Монтажинженеринг е участвал в изграждането на над 70% от промишлените проекти в създаването на целия енергиен сектор в България.

И към настоящия момент Монтажинженеринг АД продължава да развива своята дейност в сферата на инсталационно монтажните дейности в изграждането на инфраструктурни, промишлени и граждански обекти, разказват пред вестник Национална бизнес поща изпълнителният директор на Монтажинженеринг АД инж. Павел Стоянов и Живко Стоянов, маркетинг директор на компанията.


- Г-н Стоянов, как се отрази на компания от такъв ранг кризата?

Павел Стоянов: На фона на общата финансова криза, Монтажинженеринг АД счита изминалата 2010 г. за сравнително успешна. За периода дружеството реализира ръст на приходите от 15% в сравнение с 2009 г. 2011 г. Монтажинженеринг АД започва с договорирани проекти на стойност 20% от планираните за годината, което ни дава основание за умерен оптимизъм.

Монтажинженеринг - Стара Загора

- Какви бяха антикризисните мерки, които предприехте и които очевидно са се оказали успешни?

Павел Стоянов: Въз основа на системен и задълбочен анализ на пазара още в началото на 2009 г. дадоха своите положителни резултати. Част от тях се изразяват в разумното съкращаване на разходите и активна управленска политика. Основната цел на ръководството на дружеството е УСЪВЪРШЕНСТВАНЕТО НА СИСТЕМАТА И ПОДХОДИТЕ ЗА ДОБАВЯНЕ НА СТОЙНОСТ КЪМ ПРЕДЛАГАНИТЕ ПРОДУКТИ И УСЛУГИ.

Живко Стоянов: Специалистите на Монтажинженеринг АД непрекъснато усъвършенстват цялостната маркетингова стратегия във всичките й аспекти: продукти и услуги, ценообразуване и ценови политики, пласмент и методи за разширяване на пазара, представяне и позициониране, персонал, процеси и модерни практики при изпълнение на проектите. Общите усилия на целия персонал, на всяко едно ниво в дружеството, имат положителен принос за утвърждаването на Монтажинженеринг като лидер в бранша. От проведеното проучване на Алфа Рисърч бе установено, че ДРУЖЕСТВОТО СЕ ОПРЕДЕЛЯ ОТ КЛЮЧОВИТЕ ИНВЕСТИТОРИ В БЪЛГАРИЯ, КАТО НАЙ-ПОЗНАТОТО в областта на изпълнението на инсталационно-монтажни работи.

- Кои са, според вас, перспективните отрасли, които ще теглят напред българската икономика?

Живко Стоянов: Вътрешно-фирмените анализи показват, че перспективни отрасли през следващите няколко години са химическата промишленост и енергетиката. Доказателства за това са обявените инвестиционни намерения на водещи химически предприятия в страната, като ОСНОВНА ТЯХНА ХАРАКТЕРИСТИКА Е ЕКСПОРТНАТА ИМ ОРИЕНТАЦИЯ. Развитието в енергетиката е в посока на реконструкции и модернизации на съществуващите мощности и изграждането на нови, на база възобновяеми енергийни източници. Именно в такива проекти Монтажинженеринг АД вижда своето активно участие през следващите две години.
Други благоприятни възможности за реализация, дружеството вижда в действащата оперативна програма на ЕС Околна среда, както и в европейската програма за Развитие на селските райони, Мярка 123 - Добавяне на стойност към земеделските и горски продукти.

Монтажинженеринг - Стара Загора Карфур София

- Какво ви прави предпочитан партньор в такива проекти?

Павел Стоянов: За ДА БЪДЕМ ПРЕДПОЧЕТЕНИ КАТО ПАРТНЬОР можем да разчитаме единствено и само на квалификацията и усилията на своя персонал, както на управленско, така и на изпълнителско ниво. Много български и чуждестранни инвеститори, с които дружеството има дългосрочни взаимоотношения, отчитат настъпилите в Монтажинженеринг АД промени за последните пет години.
Благодарение на преструктурирането в организационен и кадрови аспект, се наблюдава цялостно повишение на ефективността на работата. Подобрената комуникация и обслужване на клиентите поддържането на стратегически взаимоотношения с доставчици на продукти и услуги доведоха до подобряване на резултатите през последната година.

Всички усилия на Монтажинженеринг през настоящата и следващата година са насочени към повишаване на качеството на извършваните дейности, организацията на работа и надвишаване на изискванията на своите клиенти. В своите действия неотклонно следва визията си: Монтажинженеринг АД да бъде водещо дружество в изграждането и развитието на националната икономика и предпочитан партньор за местните и чуждестранни инвеститори.

Още новини