Начало Новини Актуално Монтажинженеринг АД инвестира в квалификацията на работниците си

Монтажинженеринг АД инвестира в квалификацията на работниците си

Актуално
Павел Стоянов Стара Загора

За Монтажинженеринг 2011 г. различна от предходната година. Успяхме да предоговорим търговските си условия с доставчици и банки. Предприехме мерки по събиране на вземания и алтернативни финансови и застрахователни инструменти, които подобриха рязко ликвидността ни. Имаме договор със световноизвестна компания за управление на кредитния риск, разказва Павел Стоянов, изпълнителен директор на Монтажинженеринг АД.

Павел Стоянов е роден през 1958 г., завършил е Техническия университет в Русе. Започва професионалната си кариера в бившето Промишлено монтажно управление, днес - Монтажинженеринг АД, като технически ръководител. По-късно е главен инженер, заместник-директор и изпълнителен директор. На този пост е и в момента. След 2003 г., когато дружеството се превръща изцяло в частно акционерно дружество и делът на държавата е изкупен, Павел Стоянов е един от двамата главни акционери с близо 45% от акциите и член на Съвета на директорите.

- Г-н Стоянов, честита награда Строител на годината! С какво я заслужихте?

- За нас наградата е признание за труда на всички работници и служители в Монтажинженеринг АД. Благодарение на тях имаме възможността да работим и успешно да реализираме проекти в различни сфери на промишлеността по начин, отговарящ и на най-високите изисквания на нашите клиенти.

Фактът, че именно в този момент Монтажинженеринг АД е носител на наградата, е признанието за труда и на ръководството на дружеството. Ако наградата ни бе връчена преди две или три години, тя щеше да бъде плод на конюнктурни фактори и добра икономическа среда. УСПЕХЪТ НА ДРУЖЕСТВОТО ИДВА ОТ УМЕРЕН РАСТЕЖ, ЧРЕЗ ПО-ВИСОКИ ПРИХОДИ ИЛИ ЧРЕЗ ПО-ВИСОКА РЕНТАБИЛНОСТ, оптимален брой на персонала и непрестанни усилия по разширяване на пазарите.

- Очертайте бизнес средата във вашата сфера. Трудностите? Как се справяте?

- Строителството е сред най-силно засегнатите от кризата. Много строителни фирми преустановиха дейността си, други трудно обслужват задълженията си към банки и финансови институции, трети работят при нулеви маржове, само за да не загубят специалистите си.
Монтажинженеринг АД не е в изолирана среда - ефектът на кризата е налице и при нас. Стараем се обаче, той да е видим само за нас като ръководство, не за клиентите и конкурентите ни. 2010 г. БЕШЕ ТРУДНА ФИНАНСОВА ГОДИНА ОТКЪМ ЛИКВИДНОСТ И НАЛИЧИЕ НА ПАРИЧНИ СРЕДСТВА, НО 2011 г. Е РАЗЛИЧНА. Успяхме да предоговорим търговските си условия с доставчици и банки, предприехме мерки по събиране на вземания и алтернативни финансови и застрахователни инструменти, които подобриха рязко ликвидността ни. Днес Монтажинженеринг АД разчита основно на регулярни постъпления от клиенти, налице са и одобрени кредитни линии за оборотно финансиране. СТАРТИРАХМЕ ГОДИНАТА С ПОДПИСАНИ ДОГОВОРИ НА СТОЙНОСТ НАД 50% ОТ ГОДИШНИЯ НИ ПЛАН. Усилията на цялото ръководство по установяване на контакти с клиенти доведоха до участието на Монтажинженеринг АД в нови проекти на нови за нас инвеститори. В резултат на това, не само запазихме персонала си, но и привлякохме допълнителни кадри.

- Очакванията Ви за идната 2012 г.? На какво залагате, за да успеете и занапред?

- В промишлеността още през 2009 г. бяха ясни два от най-големите инвестиционни проекти за следващите 5 г. Именно оттогава започнахме активни разговори с инвеститорите, които са и наши предишни клиенти. В момента Монтажинженеринг АД е сред фаворитите за главен подизпълнител на тези проекти, което ни дава надеждата за по-успешна 2012 г. Като цяло сме умерени оптимисти и вярваме, че всичко е в наши ръце.
РЯЗКОТО УВЕЛИЧАВАНЕ НА ПРИХОДИТЕ Е КОНЮНКТУРНО ЯВЛЕНИЕ, ЗА КОЕТО Е НЕРЕАЛИСТИЧНО ДА МЕЧТАЕМ през следващата година. Но значителното увеличаване на рентабилността е въпрос на управленски подходи, които планираме да въведем от началото на 2012. Очакваните резултати от тях са увеличаване на производителността на персонала, усъвършенстване на контрола и управлението на проектите и постигането на по-високи финансови резултати при запазване на сегашните нива на приходи от продажби.

- Дружеството ви е известно с инвестициите в младите хора. Продължава ли тази практика, дава ли резултат?

- Монтажинженеринг АД е в постоянно търсене на млади и амбициозни кадри. От близо 10 г. дружеството има определена социална политика към младежите, завършващи професионалните гимназии по електротехника и механотехника в Стара Загора. В чудесни взаимоотношения сме с директорите и на двете училища, осигуряваме стажантски програми на много ученици всяка година. По-амбициозните от тях продължават професионалното си развитие в дружеството, но като цяло ЛИПСВА ДЪЛГОСРОЧНА СТРАТЕГИЯ ЗА ОБРАЗОВАНИЕТО НА МЛАДЕЖИТЕ, СЪОБРАЗЕНА С НУЖДИТЕ НА БИЗНЕСА. Това прави привличането на млади специалисти все по-трудно, а обозримото бъдеще - все по-необещаващо. Поради това през 2010 г. Монтажинженеринг АД насочи усилията си към повишаване на квалификацията на заети в дружеството и реализира проект по ОП Развитие на човешките ресурси, по който преминаха професионално обучение 104 работници. През последните 5 години АДМИНИСТРАТИВНИЯТ И ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЯТ НИ ПЕРСОНАЛ СЕ ПОДМЛАДИ ЗНАЧИТЕЛНО. Това доведе до подобряване на вътрешно-фирмената организация на работа и съкрати значително времето за изпълнение на ежедневните дейности в дружеството.

- В сайта си имате раздел Лоялни партньори и Некоректни платци. Прави впечатление, че вторият списък е съвсем кратък, как се справяте?

- Секцията Некоректни платци в нашата интернет страница е своеобразен начин да споделим разочарованието си от някои наши минали клиенти. Те заслужиха мястото си в този списък не поради финансови затруднения, а заради липса на коректност и финансова култура. Наясно сме, че МЕЖДУФИРМЕНАТА ЗАДЛЪЖНЯЛОСТ Е ВЪВ ВЪРХОВИ РАЗМЕРИ И ПРОЯВЯВАМЕ НЕОБХОДИМАТА ТОЛЕРАНТНОСТ КЪМ ВСЕКИ, но когато липсата на плащания е преднамерено действие - изразяваме явно несъгласието си.

За да се предпазим от бъдещи лоши вземания, предприехме някои важни мерки. Служители на фирмата преминаха специализирано обучение, в резултат на което беше изградена и внедрена ясна система по постоянно наблюдение на падежите, системни контакти с длъжниците, което доведе до доброволното събиране на голяма част от вземанията с незначително забавяне. Използваме и други финансови и застрахователни инструменти за своевременното събиране на вземанията. ДРУЖЕСТВОТО СКЛЮЧИ РАМКОВА ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПОЛИЦА СЪС СВЕТОВНОИЗВЕСТНА КОМПАНИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КРЕДИТНИЯ РИСК, което в комбинация с изградената фирмена политика ни дава необходимата сигурност.

- Последните новости и обекти на дружеството? С какво се гордеете?

- Когато имаме трудности от техническо естество, често се шегуваме: Ако беше лесно, нямаше да изберат нас за изпълнител. Всеки наш проект е различен от предходния. В МОМЕНТА ИЗГРАЖДАМЕ НОВА ПРОИЗВОДСТВЕНА БАЗА НА ПАРЦЕЛ НАД 18 000 КВ.М, а до края на годината подаваме и проект за закупуване на производствено оборудване по оперативна програма Конкурентоспособност на стойност близо 500 000 лева. Вярваме, че благодарение на професионализма си ще продължим да се утвърждаваме пред всеки нов клиент като бъдещ предпочитан изпълнител.

Интервю: вестник Национална бизнес поща

Още новини