Начало Новини Актуално Мистерии около екостанциите край полигон Змейово

Мистерии около екостанциите край полигон Змейово

Актуално

"Във връзка с установеното замърсяване на въздуха в района на Стара Загора ви уведомяваме, че дейностите на полигон "Змейово" се контролират от две станции на Районната инспекция по околната среда и водите (б.р. - РИОСВ), разположени в района на полигона. Те не са отчели наднормени количества на вредни емисии."

Това съобщение на Министерството на отбраната на 23 декември 2009 и последващите данни от двете станции на РИОСВ в с.Ръжена и с.Остра могила до 31 декември 2009 г. бяха основният аргумент на министър Нора Караджова и министър Николай Младенов при посещението им в Стара Загора (б.р. - и последвалите телевизионни изяви на министър Караджова), че полигон "Змейово" няма нищо общо с обгазяванията на Стара Загора с азотни оксиди. И точно заради данните от тези две станции, като причина за азотната атака над Стара Загора бяха посочени: инверсията, автомобилният трафик и промишлените предприятия с горивни инсталации (90% от които са на природен газ).

Данните от системата за контрол на качеството на атмосферния въздух в предходни периоди показват доста странни стойности на замерените азотни оксиди от тези две станции:

1. През 2006 г. станцията на РИОСВ, дислоцирана в с.Ръжена, е отчела 8 ВАЛИДНИ наднормени стойности на азотни оксиди:
на 9.11.2006 г. (18 часа) - 292 микрограма на куб.м, на 15.11. /18, 19 и 20 часа/ - 264, 254, 240 микрограма, на 17.11. /17, 18 и 19 часа/ - 328, 306 и 278 микрограма, и на 11.12. - 252 микрограма на куб.м, при ПДК от 230 микрограма и алармен праг от 400 микрограма.
(Б.Р. А военните твърдят, че след работно време, тоест 17 часа, на полигона не се извършват никакви дейности.)

2. Станцията в с.Остра могила през януари (1, 2 и 4) 2007 г. е отчела общо 14 ВАЛИДНИ наднормени стойности на азотни оксиди, всичките от 998,976 микрограма на куб.м.

3. Станцията в с.Ръжена през 2007 г., м.декември (3, 8, 11, 23, 24, 31) е отчела общо 30 ВАЛИДНИ наднормени стойности на азотни оксиди, който имат едно и също измерение - 9999759935,498 микрограма на куб.м азотни оксиди.
И веднъж (на 30.12.2007 г.) - 656,378 микрограма на куб.м.
Същите валидни стойности от 9999759935,498 микрограма на куб.м станцията в Ръжена е отчела и 6 пъти през януари 2008 г. (на 6, 10 и 11 януари).


Вестник Старозагорски новини се обърна към няколко специалисти с молба да коментират какво означават десетцифрените стойности от станцията в Ръжена, отчетени като валидни, но никой не успя да разгадае мистерията.
Данните, които цитираме от двете станции, обаче провокират няколко въпроса: Дали повтарящите се с часове десетцифрени стойности на наднормени азотни оксиди са валидни и ако не са, защо системата ги отчита като такива? И ако със станциите около полигон "Змейово" всичко е наред, защо след 17 часа са отчетени наднормени стойности на азотни оксиди?
Отговорите на тези въпроси (както и много други, които е задавал "Старозагорски новини" във връзка с обгазяванията) въобще не са риторични. От техния отговор зависи дали на тези две станции в Ръжена и Остра могила, които в края на 2009 г. не отчетоха завишения на азотни оксиди, може да се вярва. И да се правят заключения, че полигонът е невинен!?


Б.Р. В електронните медии завчера се появи съобщение, че двете станции на Ръжена и Остра могила са били калибровани от лицензирана лаборатория на 19 ноември 2009 г. (денят на първото обгазяване на Стара Загора с азотни оксиди през 2009 г.). Информацията е на Гражданско обединение, като отговор на въпрос към директора на РИОСВ Пенка Начева. Тя обаче се върна в РИОСВ на 8 януари 2010 г. Вчера "Старозагорски новини" попита бившия вече директор на РИОСВ (титуляр към дата 19 ноември 2009 г.) дали двете станции са били калибровани в първия ден на обгазяванията. Той съобщи, че на въпросната дата е изпратил специалисти да проверят всички станции дали работят нормално. Но не и да са калибрирани от лицензирана лаборатория...

Още новини