Начало Новини Актуално Министерството на туризма обявява началото на седмите Годишни награди в туризма 2022 г.

Министерството на туризма обяви началото на седмите Годишни награди в туризма 2022 г.

Актуално

Министерството на туризма обяви началото на Годишните награди в туризма 2022. Това ще е седмото издание на конкурса, който се утвърди като признание за прилаганите добри практики и усилена работа в сферата на туризма през последните 12 месеца.

Надпреварата ще се проведе в 10 категории, от които 4 професионални, 4 художествени и 1 специално предназначена за българските общини. Традиционно се запазва голямата награда, която е в категория Изборът на българите и ще бъде определена сред всички туристически обекти, включени в 100-те национални и 50-те малко познати места.

Кандидатури се подават онлайн на платформата www.tourismawards.bg. Формулярът за участие е опростен, разработен под формата на анкета, която се попълва и изпраща директно през сайта. Там са описани подробно и всички условия, на които е необходимо да отговарят участниците.

Срокът, в който всички желаещи могат да изпратят предложенията си, е до 12:00 ч. на 23 ноември 2022 година. Претендентите, които отговарят на критериите, ще бъдат обявени на сайта на наградите и за тях ще започне онлайн гласуването на 25 ноември 2022 година.

В художествените категории - за публикации на тема туризъм, всяка медия може да участва само с един материал или свой представител в една категория. При получаване на повече от едно предложение от дадена медия в една категория ще бъде излъчен един участник спрямо критериите и методологията на конкурса. Припомняме, че медиите - печатни, телевизии или радиостанции, които имат и онлайн сайтове, могат да участват и в категорията Журналистически материал на тема туризъм в България в онлайн медия с материал, който е бил поместен на сайта, но той трябва да е различен от материала, с който кандидатстват за основната си категория.

Онлайн вот ще определи носителите на награди във всяка категория. Всеки може да гласува еднократно за един участник в рамките на една категория (отчита се едно гласуване от всеки IP адрес), като може да се подкрепи кандидат от всяка категория. Онлайн гласуването ще приключи на 05.12.2022 г. в 23:59 часа.

Експертите ще следят внимателно да не се допуска манипулиране и нерегламентирано генериране на гласове. И тази година контролът ще бъде завишен, като са предвидени допълнителни мерки, с които да се минимизират възможности за промяна на електронния вот. Опити за намеса ще бъдат своевременно отчитани и ще повлияят негативно за класирането на съответния кандидат.

Категориите, за които може да се подават заявления за участие, са:

Туристическа атракция/обект;

Специализиран туризъм;

Туристическа дестинация;

Иновация;

Изборът на българите;

Туристическа община;

Журналистически материал на тема туризъм в България в печатна медия;

Журналистически материал на тема туризъм в България в онлайн медия;

Журналистически материал на тема туризъм в България в интернет блог;

Журналистически материал на тема туризъм в България в телевизия.

Още новини