Начало Новини Актуално Министерството на труда и социалната политика отличи 11 социални предприятия с Годишната награда за социална иновация

Министерството на труда и социалната политика отличи 11 социални предприятия с Годишната награда за социална иновация

Актуално

Министерството на труда и социалната политика (МТСП) отличи 11 социални предприятия в конкурса за Годишната национална награда за социална иновация, който се проведе за седми пореден път. Министър Георги Гьоков отличи победителите в категориите Социални иновации, свързани със заетост, Социални иновации, свързани със социално включване и Социални иновации, свързани с предоставяне на социални продукти и услуги. Той отбеляза приноса на социалните предприятия за създаването на работни места за хора от уязвимите групи на пазара на труда и подчерта, че наградите стимулират иновативността в социалната сфера и диалога между заинтересованите страни.

МТСП планира финансов ресурс в размер на около 70 млн. лв. до 2027 г. за социално предприемачество. Средствата ще бъдат осигурени по Плана за възстановяване и устойчивост и Програма Развитие на човешките ресурси (2021-2027 г.). Предвидените средства са за подкрепа на социалните предприемачи в развитието на социални иновации, инструменти за директна връзка с гражданите и цифровизация. По този начин ще се засили ролята им в обществото по отношение на социалното и екологично равновесие.

Заместник-министър Надя Клисурска награди номинираните на второ и трето място в категориите. От 10 години целенасочено се развива държавна политика за социалната и солидарна икономика, подчерта тя. Към момента 34 предприятия са регистрирани в регистъра на социалните предприятия на МТСП. Те осигуряват над 300 работни места. От тях 180 са за хора от социално уязвими групи.

В категория Социални иновации, свързани със заетост първото място заслужи Социално предприятие социални инвестиции и ресурси ЕООД, което съвместно с два дневни центъра за лица с психични увреждания в София осигурява обучения за трудови умения и работа за хора с психични разстройства. На второ място се класира предприятието Благичка ЕООД, което създава първият ресторант с нулев отпадък в България, който се управлява от младежи в неравностойно положение. Третото място в категорията спечелиха Фондация Радост за нашите деца и Общинско социално предприятие Озеленяване и поддържане на територии за обществено ползване с оранжерия Цветен град.

Айс - Оупън ЕООД със социално предприятие шоколадова къща Станимира стана победител в категория Социални иновации, свързани със социално включване. Мисията на социалното предприятие е осигуряване на устойчива заетост на хора от уязвими групи в сферата на социалната икономика. С втория приз беше отличено предприятието Бон апети от Светът на Мария ЕООД, което е инициатор за създаването на Учебна кухня Надежда - учебен професионален център за развитие на трудови умения, придобиване на професионален опит и осигуряване на подкрепа за реализация на пазара на труда за хора с интелектуални затруднения. Втора награда в категорията получи и Централният кооперативен съюз за реализирането на пилотен проект за популяризиране сред младите хора на кооперативния модел като възможност за развитие на социалната и солидарна икономика. На трето място се класира Сдружение Бъдеще за децата за проекта си сладкарска работилничка Бисквитките.

Първата награда в категория Социални иновации, свързани с предоставяне на социални продукти и услуги спечели кариерна платформа Работоспособни.бг ЕООД. Тя свързва социално отговорните работодатели с хора с намалена трудоспособност, които активно търсят начален старт или промяна в професионалната си кариера. На второ място се класира Колев и Колев АД, а на трето - Потребителна кооперация НАРКООП.

Още новини