Начало Новини Актуално Министерството на отбраната бави узаконяването на ЦДГ Калина в Стара Загора

Министерството на отбраната бави узаконяването на ЦДГ Калина в Стара Загора

Актуално

Защо новата детска градина на военните  Калина, която беше официална открита преди година и половина все още не работи, питат живущи в района старозагорци. От близо половин година е известно, че заведението ще бъде дарено от МО на Община Стара Загора, но към днешна дата дарът нещо се бави.

На 27 май 2010 г. министърът на отбраната Аню Ангелов направи официално писмено предложение на Община Стара Загора да й прехвърли безвъзмездно изграденото от МО детско заведение, намиращо се на ул. "Хан Аспарух" № 15 А. С Решение № 876/29 юли 2010 г. Общинският съвет подкрепя с благодарност предложението. В изпратеното до министъра писмо на 3 август 2010 г. е отправена молба за предприемане на действия по отделянето на този имот от общия военен имот и деактуването му от публична държавна собственост в публична общинска собственост.

"Въпреки многократните телефонни обаждания, все още няма никакво развитие по темата, каза Пенка Чавдарова, вр.и.д. началник на отдел "Образование". - По този повод вчера кметът проф. Светлин Танчев подписа поредно писмо до министъра за изясняване на случая и придвижването му във времето. Това се налага поради изработването на Бюджета за 2011 г. При положение, че градината стане общинска собственост, би следвало да се предвидят необходимите средства за издръжката й, за работни заплати и социални осигуровки на близо 25 човека и т.н."
Капацитетът на ЦДГ "Калина" е за четири групи, до 90 деца, една от които е нощуваща. Сега сградата се обслужва и охранява от военното министерство.

Информация: вестник Старозагорски новини

Още новини