Начало Новини Актуално Министерството на околната среда и водите обезврежда най-опасните обекти със загробени пестициди в страната

Министерството на околната среда и водите обезврежда най-опасните обекти със загробени пестициди в страната

Актуално

загробени пестицидиЗапочва обезвреждане на най-опасните обекти, в които са загробени пестициди в страната. Това заяви министърът на околната среда и водите Емил Димитров по време на проверка на първия от два обекта в село Радомирци, община Червен бряг, област Плевен, за който има сигнали за загробени пестициди. Министър Димитров извърши инспекцията заедно със зам.-главен прокурор от Върховна административна прокуратура Десислава Пиронева. Това са първите от серия проверки във връзка с разпореждане на Прокуратурата относно нерегламентирано съхранение на негодни за употреба препарати за растителна защита.

Във връзка с разпореждане на Върховната административна прокуратура извършваме инвентаризация на територията на цялата страна на загробени и в критично състояние хранилища за пестициди.

Критични са тези, които са в близост до водоизточници, замърсяват природата, не са охраняеми и са с лесен достъп за хора, които биха могли да злоупотребят, заяви министърът. По думите му проблемите датират от 90-та година, а пестициди са от 60-те и 70-те години и са местени от склад в склад. Министър Димитров посочи, че тези обекти постоянно се увеличават: Днес са два склада тук и в Койнаре, но има десетки складове в страната със заснети самосрутили се сгради, поляни, на които е ясно, че отдолу ги има, и местните още помнят, че там са заровени. Включително има и резервоари, които са пълни с течни препарати, обясни Димитров.

Министърът отбеляза, че средствата за обезвреждането на тези обекти са от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) и МОСВ, които са заделени за други дейности. С ресурса, който Министерски съвет очаквам да гласува, можем още 1000 - 1200 тона да обезвредим. Усилията и указанията от прокуратурата са за тези количества, които представляват най-голяма опасност - както е тук, на 100-ина метра има водоизточник. Нямаме финансов ресурс да го направим навсякъде, но най-опасните места ще обхванем. Ще инвентаризираме и набележим най-опасните места и незабавно да пристъпим към обезвреждане. Ще заделим максимално голям ресурс в условията на коронавирус, съобщи министър Димитров.

Нито един килограм пестициди няма да бъде унищожен в България. Това ще стане в чужбина. Не е стояло на дневен ред това да се случи в нашата страна, категоричен беше министър Димитров. Той поясни, че след изваждането пестицидите ще бъдат преместени на площадка, която има разрешение за работа с опасни вещества. В склада те ще престоят защитени, преопаковани в съответни бидони, докато се разреши да се изпратят за инсинератор към държавата, която ги приеме, и с нотификация ще отидат в инсинераторите в Европа - Франция, Белгия, Швейцария, Дания.

Спазваме стриктно правилата на Швейцарската програма, защото няма по-добри и са европейски признати. Вече имаме опит по тази процедура, защото 4 години сме работили по нея, допълни министърът. Според него всяка открита площадка ще бъде обезвредена и няма да има опасност за хората там. Отваряме склад, за 2 - 3 дни го изчистваме и отиваме на друг склад. Не искам да отваряме 20 склада в страната и да ги чистим с месеци, обясни Емил Димитров.

Предстои да се установи колко са и къде се намират обекти със загробени пестициди, какво е състоянието им и какви количества заровени препарати за растителна защита има, както и каква процедура, колко време и какви средства ще са необходими, за да бъдат обезопасени и да не се създава никаква опасност както за замърсяване на водоизточници и да няма остатъци в почвата, които да създадат опасност за здравето и живота на хората, заяви зам.-главният прокурор при Върховна административна прокуратура Десислава Пиронева по време на проверката на обект в село Радомирци.

По-късно министърът на околната среда и водите Емил Димитров, зам.-главният прокурор Десислава Пиронева и наблюдаващият прокурор от Върховна административна прокуратура Красимир Ангелов провериха и обект в близост до гр. Койнаре, община Червен бряг, област Плевен, на територията на бивше летище.

Намерихме един огромен резервоар, в който има два по-малки и всичките са пълни с пестициди, През 90-те години са сложени в тях, покрити са с найлон и пръст и там са скрити и останали до днес. По спомени на хора, които са били деца тогава намерихме на две места, около 4 тона пестициди, търсим евентуално още 10 тона, заяви министър Димитров.

От гледна точка на безопасността всичко тук е обезпечено. Тук има около 4 тона загробени пестициди, на втория обект са видимо около 15 тона, колко ще излязат още не е ясно. Очакваме междинни и крайни доклади от МОСВ, те ще извършат възможно най-бързи проверки. В зависимост от резултатите, които ни предоставят ние ще преценим дали е необходимо да се извършат и други действия, заяви наблюдаващият прокурор Красимир Ангелов.

Министър Димитров припомни, че МОСВ е изпълнило европейски проект Екологосъобразно обезвреждане на излезли от употреба пестициди и други препарати за растителна защита с изтекъл срок на годност по Българо-Швейцарската програма за сътрудничество за екологосъобразно обезвреждане на излезли от употреба пестициди. Обезвредени около 4000 тона от 70 склада от цялата страна. Пестицидите са унищожени на територията на Франция, Германия, Белгия и Швейцария.

Още новини