Начало Новини Актуално Министерството на културата получи 5 504 882,89 лева по линия на ОПРР

Министерството на културата получи 5 504 882,89 лева по линия на ОПРР

Актуално
ОПРР

На 6 октомври министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова и министърът на културата Вежди Рашидов подписаха Средносрочна рамкова инвестиционна програма и договори за проектни фишове по ОП Регионално развитие (ОПРР), приоритетна ос 3. Устойчиво развитие на туризма, операция 3.2. Развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите, схема Подкрепа за организиране на събития с регионален и национален обхват и въздействие.

Договорите за безвъзмездна финансова помощ са в размер на 5 504 882, 89 лв., съобщиха от пресцентъра на Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

Проектите, които ще бъдат финансирани, са:
• Европейска столица на културата – създаване на условия за избор на български град за Европейска столица на културата в края на 2012 г. Фокус – София, Варна, Пловдив, Русе, Бургас, Стара Загора, Велико Търново
• Фестивали на занаятите, традициите и декоративното изкуство - Трявна и Габрово
• Фестивали по старите български граници – фестивал „Изкуството на Беломорието” - гр. Гоце Делчев
• Международен фестивал Град и култура – гр. Плевен
• Песенен фестивал Българската планина - с. Триград, с. Лясково, гр. Девин
• Кулинарни фестивали

Още новини