Начало Новини Актуално Министерство на енергетиката отговори на БСП за писмото на ЕК от октомври 2014 г.

Министерство на енергетиката отговори на БСП за писмото на ЕК от октомври 2014 г.

Актуално
imagesEW4VGY1DВъв връзка с пресконференция на БСП, на която е съобщено, че управляващите крият писмо от Европейската комисия от октомври 2014 г., в което се казва, че договорите между НЕК ЕАД и ТЕЦ ЕЙ И ЕС Марица Изток 1 и ТЕЦ Контур Глобал Марица Изток 3 АД са неправомерна държавна помощ, пресцентърът на Министерството на енергетиката е упълномощен да поясни следното: В Главна дирекция Конкуренция на Европейскатакомисия е образувано производство относно предполагаема държавна помощ под формата на дългосрочни договори за изкупуване на електрическа енергия. Производството е образувано вследствие на жалба до Комисията, изпратена от ДКЕВР на 20 юни 2014 г. То цели да установи предоставена ли е държавна помощ при сключването на двата дългосрочни договора за изкупуване на електрическа енергия. В тази връзка в хода на образуваното производство, на 23 октомври 2014 г. от страна на Европейската комисия постъпиха въпроси, отнасящи се до фактологията по сключените договори и съответствието им с европейското законодателство. Въз основа на анализ на фактите на 11 декември 2014 г. Министерството на енергетиката изпрати до Европейската комисия отговори на поставените въпроси. До момента в Министерството не е постъпвала друга информация по казуса от страна на ЕК.
Припомняме, че със свое решение от 27 май 2014 г. държавният регулатор включи в миксовата цена на обществения доставчик НЕК разходите за закупуване на електроенергия от ТЕЦ ЕЙ И ЕС Марица Изток 1 и ТЕЦ Контур Глобал Марица Изток 3 АД, намалени съответно с 30% и 20% и постанови да започнат преговори за изменение на дългосрочните договори. Със същото решение ДКЕВР постанови, че, до постигане на договореност между заинтересованите страни, НЕК ще изкупува енергията от двете американски централи при условията на действащите договори, тоест, без редукция в цената. В резултат на тези взаимноизключващи се решения само за периода юли – декември 2014 г. общественият доставчик увеличи разходите си за закупена електроенергия от двете централи с повече от 200 млн. лв. Това е само един от примерите как е натрупан огромният финансов дефицит в НЕК, за чието намаляване правителството предприе комплекс от мерки. Една от тези мерки са именно постигнатите споразумения с двете американски централи.
Подписаните на 8 април 2015 г. споразумения с ТЕЦ ЕЙ И ЕС Марица Изток 1 и ТЕЦ Контур Глобал Марица Изток 3 предвиждат намаление на цената за разполагаемост, без да се удължава техният срок на действие и без да са поети ангажименти за увеличение на мощността. До края на периода на действие на договорите НЕК ще спести близо 1 млрд. лв., а годишно - по 100 млн. лв. Това ще позволи свиване на текущия дефицит в енергийната система. Споразуменията с двете топлоелектрически централи ще влязат в сила, след като Националната електрическа компания изплати натрупаните задължения към тях.
Предоговарянето на дългосрочните договори стана възможно благодарение на това, че представителите на американските компании видяха в лицето на българското правителство воля и реално предприети действия като законодателните промени за стабилизиране на сектора.

Още новини