Начало Новини Актуално Министерски съвет прие стратегия за дейността на Бъргарска банка за развитие

Министерски съвет прие стратегия за дейността на Бъргарска банка за развитие

Актуално

Министерски съвет стратегия ББР

Министерски съвет (МС) прие тригодишна стратегия за дейността на Българската банка за развитие (ББР). Основният фокус, заложен в нея, е приоритетно кредитиране на малките и средни предприятия (МСП) при максимално добри финансови условия. Намеренията на банката са за включването й като подпомагаща институция при усвояването на средства от Европейския съюз по линия на оперативните програми и участието й като финансираща институция при реализирането на проекти за публично-частни партньорства.

Ефективен способ за реализация на икономическата политика на правителството в подкрепа на МСП е разгръщането на инициативите, финансирани от дъщерните дружества на ББР – Националният гаранционен фонд и микрофинансиращата институция Джобс, информираха от пресцентъра на Министерски съвет.

Конкретната цел, която се поставя пред Банката с хоризонт 2014 г., е двукратно нарастване спрямо края на 2010 г. на обема на кредитния портфейл, предоставен в директни кредити, както и в партньорство с другите банки. Стремежът ще бъде насочен към постигане на нов баланс между директното кредитиране и on-lending програмите – преход от сегашното разпределение 50:50 към ново целево ниво – 60% директни кредити:40% кредити през други банки. Нова пропорция трябва да бъде постигната и между основните кредитни сегменти в портфейла на ББР – при 40% външен on-lending останалите 60% трябва да бъдат разпределени поравно между кредитите за МСП и за големите корпоративни клиенти.

Целта с хоризонт 2016 е поддържането на ускорен растеж и достигане на балансови обеми, финансови резултати и ангажираност към националната икономика, съответстващи на пълния потенциал на ББР. Очакваният краен ефект е Банката да заеме позиция сред водещите финансови институции в страната, като по този начин се превърне в реален инструмент за прилагане на икономическата политика на правителството.

Българската банка за развитие беше създадена със закон, приет през 2008 г. Основните цели на единствената 100% държавна банка са подобряване, стимулиране и развитие на общия икономически, експортен и технологичен потенциал на МСП чрез улесняване на достъпа им до финансиране; привличане и управление на средносрочни и дългосрочни местни и чуждестранни ресурси, необходими за реализиране на икономическото развитие на страната; прилагане на схеми и инструменти за финансиране на публични инвестиции и проекти, които са приоритетни за икономиката на страната, и привличане на средства и управление на проекти от международни финансови и други институции.

Още новини