Начало Новини Актуално Министърът на земеделието отговори за размера на директните плащания на площ

Министърът на земеделието отговори за размера на директните плащания на площ

Актуално

От пресцентъра на земеделското министерство изпратиха до медиите отговора на министър Мирослав Найденов на въпрос от Пенко Атанасов и Спас Панчев - народни представители от ПГКБ, относно размера на директните плащания на площ и броя на земеделските производители, които ще получат плащания. Това стана по време на парламентарен контрол.

В чл. 29 на Регламент №73 от 2009 г. на Съвета на Европейската общност е предвидена възможност за изплащане на директната подкрепа най-много на два транша. Цитирам: Плащания се извършват под формата на най-много два транша годишно в периода от 1 декември до 30 юни на следващата календарна година.
Както вече казах, от оторизираните суми през декември до момента по сметките на земеделските производители и животновъдите са наредени общо 460 млн. лв. директни плащания и национални доплащания, които представляват съответно около 70% от всички директни плащания и около 30% от националните доплащания както на площ, така и за животни. Останалата част ще бъде изплатена в началото на 2010 г. – края на януари и февруари месец.
От общ брой подадени заявления 95 333, плащания са оторизирани на 80 059 земеделски стопани, на които след извършване на всички заложени проверки по заявлението не са установени нередности.
Броят на земеделските стопани, които получиха плащане през първия транш на 14 декември миналата години по схеми са, както следва:
• по Схема за единно плащане на площ  – 80 059 кандидата;
• по Схемата Национални доплащания за животни – отглеждани говеда, необвързани с производството към референтна дата - 13 708 кандидата;
• по Схемата Национални доплащания за животни - отглеждани овце-майки и кози-майки, необвързани с производството към референтните дати – 7 655 кандидата;
• по Схемата Национални доплащания за животни – отглеждани овце-майки и кози-майки, обвързани с производството към референтните дати – 6 085 кандидата;
• по Схема за подпомагане на производителите на ягоди и малини, предназначени за преработка – 192 кандидата;
• по Схемата за Енергийни Култури 33 кандидата.

Оторизираните плащания към 14 декември 2009 г. (европейско и национално съфинансиране) без удържаните санкции по схеми са, както следва:
• по Схемата за единно плащане на площ – 396 млн. 378 хил. лв.;
• по Национални доплащания на площ – 26 млн. лв.;
• по Схемата  Национални доплащания за животни – отглеждани говеда, необвързани с производството към референтна дата – 43 млн. 981 хил. лв.;
• по Схемата Национални доплащания за животни - отглеждани овце-майки и кози-майки, необвързани с производството към референтните дати – 9 млн. 659 хил. лв.;
• по Схемата Национални доплащания за животни - отглеждани овце-майки и кози-майки, обвързани с производството към референтните дати – 3 млн. 957 хил. лв.;
• по Схема за подпомагане на производителите на ягоди и малини, предназначени за преработка  – 276 хил. лв.;
• по  Схемата за Енергийни Култури – 248 хил. лв.

Още новини