Начало Новини Актуално Министър Шалапатова: Във фокуса на МТСП е включването на младите хора на пазара на труда

Министър Шалапатова: Във фокуса на МТСП е включването на младите хора на пазара на труда

Актуално

Активирането на младите хора и включването им на пазара на труда е във фокуса на Програма Развитие на човешките ресурси (ПРЧР) 2021 – 2027 г. Това каза министърът на труда и социалната политика д-р Иванка Шалапатова при откриването на конференцията на тема Време е за Update. Събитието е организирано от ПРЧР на Министерството на труда и социалната политика (МТСП) съвместно с Областната администрация - Варна, и Икономическия университет - Варна. То е заключителният форум от едноименната кампания, част от Европейската година на уменията.

Изграждането на уменията на бъдещето е много важен приоритет в политиката на Министерството. Имаме широка мрежа от много кариерни центрове към Агенцията по заетостта (АЗ) в цялата страна и искаме да включим младите в програми, обучения и стажове, за да сме сигурни, че ще усвоят уменията, от които реалният бизнес се нуждае. Друга наша програма е Младежка заетост +, която подкрепя компаниите да наемат млади хора без опит или само с една година стаж, тъй като липсата на опит е сериозно предизвикателство пред включването в заетост, обясни министър Шалапатова.

Тя отбеляза, че Агенцията по заетостта (АЗ) редовно прави анкети сред работодателите, за да се установи какви умения търсят в работната сила.

На първо място е личната и професионална почтеност - 91% от работодателите очакват това. Други умения, които те търсят,  са самоконтролът и дисциплината, комуникационни умения и уменията за работа в сътрудничество, за решаване на проблеми, за анализиране на данни. Търси се критичното мислене, откриването на фалшивите новини и невярна информация, безопасното използване на дигитални услуги и технологии, уменията за защита на данните, находчивостта и креативното мислене, каза министър Шалапатова, като уточни, че резултатите съвпадат и с проучванията на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие.

Министърът на труда и социалната политика подчерта, че бизнесът, академичните среди и държавата са заедно в разбирането си за предизвикателствата на пазара на труда и пред младите хора и гледат в една посока за решаването им.

Три министерства - Министерството  на образованието и науката (МОН), МТСП и Министерството на иновациите и растежа (МИР), работят заедно за стартиране на проекти за развитието на младите хора, които нито учат, нито работят, допълни тя.

Министър Шалапатова анонсира областите, за чието развитие трите министерства полагат общи усилия - развитие и позициониране на България като център на средно и високотехнологични иновации в пет тематични области; подкрепа за развитието на устойчива модерна, динамична, приобщаваща и ръководена от данни и изследвания екосистема за  иновации и предприемачество с висока добавена стойност и с добра международна свързаност; развитие на висококвалифицирана, емпатична и модерна социална система.

Министърът на иновациите и растежа Милена Стойчева, която също участва в конференцията Време е за update, анонсира предстоящото стартиране на проект за изграждане на екосистема от иновационни долини в България. 

Имаме потвърждение, че тази възможност е оценена много високо и най-вероятно ще бъде финансирана. Предстои процесът на договаряне с Европейската комисия и до месец се очаква да бъде подписан договорът, каза тя.

Още новини