Начало Новини Актуално Министър предлага приятел за шеф на МБАЛ Киркович

Министър предлага приятел за шеф на МБАЛ Киркович

Актуално

От парламентарната трибуна в петък здравният министър Константинов заяви:
- Дали познавам Петър Атанасов - познавам го. Дали сме работили в Тунис - работили сме. Дали сме приятели - приятели сме! - На мен ми трябва човек, който ще свърши работа, да вкара малко нещата в ред.

Стенограма от парламентарния контрол на 1 април т.г.

Петър ХЛЕБАРОВ, депутат от "Атака": След получена информация и проведени разговори научих, че сте поискал смяна на Борда на директорите в МБАЛ "Проф. д-р Стоян Киркович" - Стара Загора, както и че д-р Николай Колев ще бъде отстранен от поста директор на лечебното заведение. Посочената причина за смяната на борда и на сегашния директор на болницата е в мениджмънта на лечебното заведение и в увеличаване на финансовите му задължения. Според доклада относно извършената проверка в МБАЛ "Киркович", задълженията на лечебното заведение са не повече, отколкото в предходните години, с тази разлика, че до 2009 г. държавата е погасявала всички просрочени задължения. Болницата е работеща, като 70% от преминалите пациенти са приети по спешност. Тук влизат и голям брой неосигурени. Като се има предвид недофинансирането на клиничните пътеки и рестрикциите по отношение на бюджета от страна на НЗОК, болницата генерира загуба. Във връзка с необявената хепатитна епидемия са преминали над 700 пациенти от 1 декември 2010 г. Защо Вие обвинявате ръководството в измислена такава епидемия? Само при хепатитната епидемия загубите са над 200 000 лв., които не са финансирани. Над 730 подписа са събрани до момента в подкрепа на директора на болницата и срещу Вашето предложение за смяна Борда на директорите, чрез свикване на извънредно общо събрание на акционерите. Отделно заявяват подкрепата си трите областни диспансера в града. Здравните работници поставят подписите си под декларация, с която изразяват готовността за активни протестни действия в подкрепа на настоящия изпълнителен директор и недопускане външен на структурата изп.директор. На базата от приложеното копие от изложението, адресирано до Вас от изп.директор д-р Колев, и възникналото през последната седмица напрежение сред персонала на МБАЛ "Киркович", моля да ми отговорите:
Кое налага извънредното общо събрание и промяната в състава на Съвета на директорите, като се предлагат трима нови, от които единият е д-р Петър Атанасов - ординатор хирург от Димитровградската МБАЛ, който дори и без да е завеждащ отделение, се спряга за новия изпълнителен директор на МБАЛ "Киркович" АД? И защо не сте приел настойчивите покани на синдикатите и ръководството на болницата да отидете на място в Стара Загора и да разговаряте? Благодаря.

Министър Стефан КОНСТАНТИНОВ: МБАЛ "Киркович" е търговско дружество, в което държавата притежава 51% от капитала. Общото събрание се свиква от Съвета на директорите на лечебното заведение. Търговският закон и уставът на дружеството регламентират правото на всеки акционер да прави предложения за включване на точки в дневния ред, в това число и такива, касаещи промени в състава на Съвета на директорите. Такова предложение е направено от министъра на здравеопазването в качеството му на управляващ правата на държавата акционер, с писмо до лечебното заведение от 17.12.2010 г. С протокол от 20.12.2010 г. Съветът на директорите с 2 на 1 гласа е отхвърлил искането на държавата акционер за свикване на общо събрание. По тази причина и на основание на чл.223, ал.2 от Търговския закон, Окръжен съд - Стара Загора, с определение от 08.02.2011 г. е овластил министъра на здравеопазването да свика общо събрание на акционерите. Поканата за провеждане на общото събрание на 15 април е обявена в Търговския регистър на 10 март т.г. Материалите са изпратени до всички акционери и Съвета на директорите. Тоест предложение за промяна в състава на Съвета на директорите е направено по предвидения в закона ред, при спазване на всички приложими разпоредби и при осигурена защита на правата на останалите акционери на лечебното заведение.
Що се отнася до причините за направеното предложение - това са липсата на конструктивна комуникация с изпълнителния директор и най-вече влошените финансови показатели на лечебното заведение. Към 31.12.2010 г. просрочените задължения на лечебното заведение са нараснали повече от два пъти, в сравнение с 31.12.2009 г., и възлизат на над 7 млн.лв. Негативната тенденция за увеличаване на загубата продължава. Налице е декапитализация на дружеството. За влошеното финансово състояние допринасят отливът на дейности в самото лечебно заведение, така и спрямо другите лечебни заведения на територията на областта. По отношение на втория въпрос следва да се има предвид, че опит за комуникация беше предприет от страна на МЗ. За успеха на този опит говори начинът, по който е свикано извънредното общо събрание, а то е именно чрез намесата на Старозагорския окръжен съд. Промените по отношение на лицата, определени да управляват дружеството, се правят изключително от компетентността на общото събрание на акционерите и при приемане на решение не следва да се упражнява външен натиск.
Водещо упражняване на това право е интересът на лечебното заведение от компетентно управление, а не от интересите на отделни личности. В търсене на адекватна защита на правата си всеки акционер се стреми да възложи ръководството на личности, които са не само добри мениджъри, но и са доказали, че заслужават доверието на избралите ги акционери. Видно от казаното дотук, случаят с МБАЛ "Киркович" АД не е такъв.

Петър ХЛЕБАРОВ (реплика): Никой не оспорва правните основания за свикване на общото събрание, Вие имате това право, това е така, ясно е. Но въпросът е защо д-р Колев има толкова широка подкрепа сред самите служители на болницата? Значи, ако има някакъв лош мениджмънт и управление, би било редно самите работници да се бунтуват против това, а не да има 800 подписа в подкрепа на директора на болницата. Освен това синдикатите го подкрепят. На местно ниво има широка подкрепа. Друг интересен въпрос е чии интереси обслужва едно бъдещо сливане на болниците - Областната и Университетската. И ако има наистина някакви апетити на преподаватели от Университетска болница, които по силата на своите знания биха заели пост началник-отделения в новата болница, трябва да се каже и да се разбере. Освен това е интересен въпросът с д-р Петър Атанасов, с който Вие сте работили в Тунис и Ви е личен приятел и това не е ли някакъв опит за услуга?

Министър КОНСТАНТИНОВ (дуплика): Така. Всъщност това е голямото разковниче защо са хората толкова недоволни. Защото когато ме избирахте за министър, аз казах,ч е един от примерите за немощта на държавата да упражнява собствеността е примерът със Стара Загора - две болници разделени. Аз съм вече доста запознат с конфликтите в Стара Загора, те не са от вчера, знам за страховете на едните, знам за желанията на другите. Всъщност тази струна активно се използва и се казва: нека да не сменяме сега този директор, защото тука ще дойде един и той сега ще слее болниците. Добре, понеже ни гледат хората по телевизията, аз искам да кажа следното: когато има ново ръководство, което не е враждебно настроено спрямо главния акционер, а именно държавата, аз ще отида в Стара Загора и ще водиме разговори. Нищо няма да се случи преди да сме приказвали и да сме видели как можем да развием тези две лечебни заведения, които и двете непрекъснато трупат дългове. Така че тука трябва да успокоиме хората. Слагането на един нов директор не значи, че... чух приказки, че щяло да има 40% съкращения, че не знам си какво. А като се говорят такива неща, всеки нормален синдикат ще застане и ще каже: не, ние правим живи вериги, гражданско неподчинение, защото тук хората ще останат без работа. Такова нещо, ето тук го казвам, не се предвижда. Всички бъдещи действия, които ще се направят в Стара Загора, ако се направят, ще бъдат обсъдени сериозно. Но ни трябва нов директор. Петър Атанасов дали го познавам - познавам го. Дали ми е приятел - приятел ми е. Дали сме работили в Тунис - работили сме. Повярвайте ми, ако исках да си уреждам приятелите, има 28 областни болници, има още толкова специализирани. Всяка от тях има по трима членове в Борда на директорите, някои с много по-високи възнаграждения от тази болница. Щях да му намеря хубаво местенце. На мен ми трябва човек, който ще свърши работата, да вкара малко нещата в ред. Човекът е бил директор на болница. Слагам го заради личните му качества. Това, че го познавам, повярвайте ми, не ми е грях и не смятам, че е нещо нередно. Поставям го, за да има ред в болницата, да не трупа задължения, хората да получават добри заплати. И всеки, като се запознае с него, ще се убеди, че съм бил абсолютно прав. Така че няма място за притеснение, нека да ги разделим нещата и да не плашиме хората. Но недопустимо е директор да води политика срещу министър, директор да се изказва срещу министерство. Просто това няма как да бъде толерирано... Това няма как да стане. Аз си гледам съвестно работата, искам и останалите, включително и тези, които са подчинени... да го правят същото.

Коментар на вестник Старозагорски новини: Казаното от министър Константинов от парламентарната трибуна в петък вероятно е втрещило депутатите, не само вляво, но и в центъра, и вдясно. Защото за пръв път един министър от най-високата трибуна на РБългария - Народното събрание, си призна в прав текст, че предложеният от него кандидат-директор му е приятел. Нищо, че не познава най-голямата болница в Старозагорска област, колектива й, финансовите й параметри, прочетени от министъра така, както дяволът чете Евангелието, и т.н. Нищо, че най-високото му йерархическо стъпало е било директорското място в общинската болница на Гълъбово. Той просто е приятел, който щял да "сложи в ред нещата". И как ще стане това, г-н министре? С магическа пръчка, с диктат над НЗОК? Или може би с продаване на болнични активи (собственост на общите акционери в МБАЛ "Киркович"), с които да се компенсират натрупани от годините задължения към доставчици? На това ли му викате реформа, г-н министре?

Още новини