Начало Новини Актуално Министър Петкова: Въвеждането на механизъм за капацитет е естествена мярка за гарантиране сигурността на електроенергийн

Министър Петкова: Въвеждането на механизъм за капацитет е естествена мярка за гарантиране сигурността на електроенергийната система

Актуално

енергетикаВъвеждането на механизъм за капацитет е естествена временна мярка за гарантиране сигурността на електроенергийната система в периода на преход към нисковъглеродна икономика. Това каза министърът на енергетиката Теменужка Петкова при откриването на кръгла маса, посветена на механизмите за капацитет и въглищните региони в преход, организирана от Института за енергиен мениджмънт. По думите на министър Петкова, предприетите целенасочени стъпки за въвеждането на механизъм за капацитет ще гарантират непрекъсваемост на доставките, осигурявайки финансов ресурс за операторите при конкурентни и прозрачни условия. Механизмите за капацитет са признат от Европейската комисия метод, чрез който държавите членки могат да гарантират сигурност на електроенергийните доставки. 

Пред участниците в дискусията министър Петкова очерта основните стъпки за въвеждането на мярката у нас. Тя припомни сключения от „Български енергиен холдинг“ ЕАД договор с международен консултант, който оценява състоянието на електроенергийната система и трябва да аргументира въвеждането на подходящ вариант на механизъм за капацитет в страната.

Консултантът вече анализира енергийните мощности не само в България, а и в целия регион и разработи модел на пазара при различни сценарии за търсене и предлагане на електроенергия. За нас е по-подходящо да се ориентираме към използването на пазарен механизъм за капацитет, подчерта Петкова и уточни, че на централите, които ще участват в търговете, ще бъдат покрити условно постоянните разходи, а променливите им разходи (емисии СО2, гориво и други) ще формират цената, с която те ще излязат на пазара.

По думите на енергийния министър анализът на адекватността на системата както в България, така и в целия регион, който изготвя консултантът, предстои да бъде финализиран в близките седмици.

Въвеждането на механизъм за капацитет ще бъде съпътствано с редица необходими реформи, които да гарантират пълна либерализация на електроенергийния пазар и

прозрачни, недискриминационни условия за всички участници. Пред нас стои важната задача да дерегулираме пазара на дребно по начин, който да гарантира сигурност и защита на българските потребители, подчерта енергийният министър. Тя изрази своето очакване всички мерки да бъдат своевременно обсъждани с Европейската комисия с цел бързото и успешно нотифициране и въвеждане на механизма за капацитет в страната.

Още новини