Начало Новини Актуално Министър Николай Нанков: С нови инвестиции във ВиК ще подобрим живота на над 2 милиона българи

Министър Николай Нанков: С нови инвестиции във ВиК ще подобрим живота на над 2 милиона българи

Актуално

инвестицииНа финалната права сме в подготовката на инвестиция от близо 2 млрд. лв. в отрасъл ВиК, която не само ще подобри качеството на живот на над  2 милиона българи, но ще създаде заетост, нови възможности за бизнес, развитие, растеж. Ще помогне и за създаване на устойчив във финансово и технико-експлоатационно отношение бранш.

Това каза зам.-министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков на дискусионен форум за новите инвестиции в отрасъла. Той поясни, че част от средствата са от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“,  други са от националния бюджет. Значителен е и размерът на финансирането, осигурено от ВиК операторите.

До момента всички ВиК оператори, които ще бъдат бенефициенти по ОПОС 2014-2020, са подали проектните си предложения преди крайния срок – 23 април 2019 г. Сега проектите са в процес на оценка, а пилотният на ВиК Смолян за модернизация на мрежата в областта на стойност 91 млн. лв. е в изпълнение с обявени обществени поръчки. С обществените поръчки са готови и в Русе, Шумен, Стара Загора. Процедурите ще се обявяват под условие, защото все още няма сключени договори. Очакваме колегите от ОПОС да разгледат бързо проектите, за да може до края на годината да се пристъпи към реалното им изпълнение, каза Нанков. 

През последните 10 години МРРБ води постоянна и дългосрочна политика в подкрепа на ВиК отрасъла. През първия програмен период по линия на европейската солидарност бяха изградени 51 пречиствателни станции за отпадъчни води и над 2600 км водопроводна и канализационна мрежа. Отделно Министерството на регионалното развитие и благоустройството е инвестирало близо 80 млн. лв. във ВиК инфраструктура, а със заем в размер на 130 млн. лв. от Световната банка за пръв път от 30 години се изграждат язовири за питейни нужди. Над 330 млн. лв. са реинвестирани и от самите ВиК оператори през последните три години и половина.

Сега постигнатото ще бъде надградено на база извършените регионални прединвестиционни проучвания в 15 области на страната, а проектите ще се изпълняват от  консолидираните ВиК оператори. Това са и двете съществени разлики с предишния програмен период, когато бенефициент на средствата бяха общините. Зам.-министър Нанков подчерта, че дружествата са доказали своя капацитет за справяне с подобни проекти. Сега предизвикателствата пред тях ще бъдат още по-големи, тъй като ще се изграждат над 400 обекта в 50 населени места. Ще се строят над 800 км водопроводна мрежа, пречиствателни и помпени станции, съоръжения за третиране на утайки и други. Голямо предизвикателство ще бъде не само обемът на инвестициите и сложността на строително-ремонтните работи, но и съчетаването на различни източници на финансиране. Освен БФП и националното съфинансиране по проектите, дружествата ще ползват финансови инструменти от Фонда на фондовете. Те трябва да държат сметка и за фактора време - проектите са със строго фиксиран времеви диапазон и трябва да завършат до края на програмния период.

В дискусията взе участие и председателят на парламентарната Комисия по околната среда и водите Ивелина Василева, която оцени високо свършената работа и пожела успех при изпълнението на проектите.

„Имаше много спекулации, че Регионалните прединвестиционни проучвания няма да бъдат подготвени в срок, както и че ВиК операторите няма да подадат навреме проектните си предложения. Твърдеше се даже, че ще бъде загубено европейското финансиране. Но фактът е факт. Дотук работата е свършена успешно. Сега се надяваме колегите от Управляващия орган на ОПОС да приключат бързо с оценката на проектите и да започне тяхното изпълнение“, каза Ивелина Василева. Тя подчерта, че постигнатото е резултат от труда на десетки хора, които всеотдайно работиха през изминалите години.

„Най-ценният капитал във ВиК отрасъла са хората. Затова нека обединим усилията си инженерните професии да бъдат отново атрактивни за младите хора. Добрата новина е, че професия хидроинженер е вече защитена“, отбеляза  председателят на Комисията по околната среда и водите в парламента.

Още новини