Начало Новини Актуално Министър Мирослав Найденов внесе в прокуратурата сигнал за замени на земеделски земи

Министър Мирослав Найденов внесе в прокуратурата сигнал за замени на земеделски земи

Актуално

Министърът на земеделието и храните д-р Мирослав Найденов внесе сигнал до главния прокурор Борис Велчев за извършени близо 5000 замени на земеделски земи от Държавния поземлен фонд в периода 1998-2009 г. В доклада на министъра се посочва, че в Главна дирекция Конкуренция на Европейската комисия по сигнал на жалбоподатели е образувано ново дело №53/2010 относно предполагаема държавна помощ под формата  на замени на селскостопански земи от Държавния поземлен фонд.

С писмо от 19.03.2010 г. ЕК е поискала становище от българската страна. Очакваме официално да получим писмото на български език, след което ще имаме 20 дни за отговор до Брюксел, заяви на извънреден брифинг министър Найденов, съобщиха от пресцентъра на земеделското министерство.
Според жалбоподателите замените на земеделски земи следва да се считат за държавна помощ, тъй като след последваща смяна на предназначението им, облагодетелстваните лица получават земя с по-висока стойност на цена значително по-ниска от пазарната, заяви министър Найденов на извънреден брифинг в МЗХ. Той обясни, че механизмът е сходен на този при замените на земи и гори от Държавния горски фонд. Към жалбата е приложена информация за замени на земеделски земи в 14 общини по Черноморието, в областите Добрич, Варна и Бургас в периода 2001-2009 г., каза главният секретар на МЗХ Лилия Иванова. От справката е видно, че са заменени 3 646,3 хектара земеделска земя. Само на 286,83 хектара от тях обаче е сменено предназначението, което представлява 7,87% от тези земи.
Според друга справка, предоставена от жалбоподателите в ЕК в периода  1998-2006 г. от Областните дирекции Земеделие и гори са сключени 4055 договора за замяна на земеделски земи от Държавния поземлен фонд с частни такива. Предоставената от заменителя земеделска земя е 338 964 декара на стойност 191 722 579 лв., а придобитата от заменителя държавна земя е 330 361,2 декара на стойност 184 097 694 лв.
В писмото на министър Найденов до главния прокурор се изтъква, че министерството разполага с пълни данни за заменените държавни земи за периода от 1998 до 2006 г., но тъй като тогава България все още не е била държава-членка, замените не би трябвало да се считат за държавна помощ. За периода 2007-2009 г. обаче липсват категорични данни в жалбата до Брюксел. От предоставената от жалбоподателите справка за 14 Черноморски общини, става ясно, че промяна на предназначението има при едва 8% от заменените земи и само те биха могли евентуално да се разглеждат  като държавна помощ.
Според направения от Министерство на земеделието и храните предварителен преглед на замените на имоти в периода 2007-2009 г. се поражда основателно съмнение относно законосъобразността на извършените замени, посочва министър Найденов в писмото си до Главния прокурор. Поради това той настоява за извършване на проверка на извършените замени на земи от държавния поземлен фонд и в случай, че се установят нарушения или деяния, представляващи нарушения от общ характер, отговорните за това лица да бъдат привлечени към наказателна отговорност.  След подаването на сигнала, главният прокурор е разпоредил доклада да се изпрати в Районната прокуратура. Очаква се още днес да бъде образувано дело срещу неизвестен извършител.

Още новини