Начало Новини МИНИСТЪР МАЛИНОВ: ЩЕ ОСИГУРИМ ПРЕДВИДИМОСТ И СТАБИЛНОСТ ЗА КОМПЛЕКСА МАРИЦА ИЗТОК

МИНИСТЪР МАЛИНОВ: ЩЕ ОСИГУРИМ ПРЕДВИДИМОСТ И СТАБИЛНОСТ ЗА КОМПЛЕКСА МАРИЦА ИЗТОК

Отпускат се 150 млн. лв. заем на Мини Марица-изток

 

 

„Разработили сме съвместно със синдикалните структури и ръководствата на дружествата от комплекса Марица-изток краткосрочни и дългосрочни мерки, за да осигурим предвидимост и стабилност региона“. Това каза енергийният министър Владимир Малинов по време на среща с вицепрезидентите на Конфедерацията на независимите синдикати в България и на Конфедерацията на труда „Подкрепа“ – Огнян Атанасов и Александър Загоров, кметът на Стара Загора Живко Тодоров, изпълнителните директори на Мини Марица-изток Тодор Тодоров и на ТЕЦ Марица изток 2 Живко Динчев. Тя се проведе в административната сграда на мините в град Раднево.

По време на срещата министър Малинов припомни, че още през месец април тази година с решения на Народното събрание и на Министерския съвет държавата ще увеличи поетапно акционерното си участие в капитала на Български енергиен холдинг ЕАД чрез парична вноска в размер на по 250 млн. лв. за следващите четири години, общо 1 млрд. лв. за целия период. Със средствата ще бъде увеличен капиталът на Мини Марица-изток ЕАД за обезпечаване на всички необходими дейности и мероприятия за възстановяване на нарушените територии и привеждане на източно-маришкия въглищен басейн в устойчиво състояние. „Инициирах и бе проведена среща с ключови представители на Главна дирекция „Конкуренция“ на Европейската комисия, с които обсъдихме правния аспект на приетото решение за увеличаване на капитала. Продължаваме конструктивната комуникация с тях с цел взимане на решение от страна на ЕК относно уведомлението в най-кратки срокове“, подчерта енергийният министър.

„Като краткосрочна мярка до получаване на нотификация от ЕК, сме осигурили 150 млн. лв., които още в следващия ден ще са по сметките на Мини Марица-изток, за да няма сътресения в дейността и при изплащане на заплатите“, подчерта Малинов. Средствата се отпускат под формата на кредитна линия от Български енергиен холдинг ЕАД в размер на 100 млн. лв. и 50 млн. лв. от търговска банка. По думите му средствата следва да се изразходва по най-ефективен начин, целенасочено за дейности по рекултивация и без аутсорсване към външни изпълнители.

Като важни стъпки за осигуряване на предвидимост в работата на комплекса министър Малинов отбеляза и това, че програмата за рекултивация на мините е изготвена и е съгласувана както от синдикатите, така и от служителите. От страна на представителите на синдикалните организации – КНСБ и КТ Подкрепа бе отбелязано положителното значение на подписания Колективен трудов договор за служителите в Мини Марица-изток. „Сключен е и договор между държавните мини и външен контрагент за количества между 2 и 4 млн. тона годишно до 2026 г., което ще даде допълнителна сигурност за работата на дружеството.

Енергийният министър информира и за издадената заповед за работа на топлоелектрическата централа ТЕЦ Марица изток 2, с която е определена обща годишна квота за задължително изкупуване на електрическа енергия в размер до 2 628 000 MWh. Заповедта е издадена в изпълнение решение на Народното събрание за предприемане на всички необходими мерки за недопускане в дългосрочен план прекратяване на функционирането и/или ограничаването на производствения капацитет на въглищните топлоелектрически централи от групата на Български Енергиен Холдинг ЕАД, решение от заседание на Министерския съвет от 29.05.2024 г., с което е одобрен доклад на министъра на енергетиката за определяне на обща годишна квота  на ТЕЦ Марица Изток 2 ЕАД за производство на електрическа енергия за изкупуване от обществения доставчик за регулаторен период 01 юли 2024 г. – 30 юни 2025 г. и на основание Закона за енергетиката с цел гарантиране сигурността на снабдяването с електрическа енергия на територията на страната.

 

Източник: Министерство на енергетиката

Още новини