Начало Новини Актуално Мини Марица-изток трупа опит за еврофондовете

Мини Марица-изток трупа опит за еврофондовете

Актуално

До края на 2012 г. Мини Марица-изток ЕАД трябва да усвои средствата, кои-то ще бъдат отпуснати на дружеството от международен фонд Козлодуй. През юни тази година беше подписано споразумение от ръководството на мините, ЕБВР и БЕХ за безвъзмездна финансова помощ за дружеството в размер на 15.2 млн. евро. Средствата, отпускани по Международен фонд Козлодуй, представляват 70% от проект за 21.4 млн. евро.

Това е първото подобно външно финансиране за най-голямото въгледобивно дружество у нас.
Отпуснатите средства са във връзка с четири проекта, одобрени от банката. Парите ще постъпят постепенно в дружеството. Ръководството на Мини Марица-изток ЕАД е взело необходимите мерки за усвояване на средствата в предвидения срок. Направили сме всичко възможно, за да спазим законовите процедури, казва финансовият директор на Мини Марица-изток ЕАД Светослав Караминков. Идеята на новото ръководство на Мини Марица-изток е, след като изпълни задълженията си по този проект, да стартира нови процедури и да спечели нови проекти.

Ползата
Парите, отпускани от фонд Козлодуй, са насочени на първо място към енергийната ефективност в дружеството, това е едно от изискванията на ЕБВР, казва директорът на дирекция Техническа инж. Петко Маджаров. Първите два проекта са на тема Онлайн следене в реално време на технологични процеси и разходи на електроенергия. Друг проект е свързан с преминаване към по-високо захранващо напрежение на тежката механизация в Рудник 2 и Рудник 3 на дружеството. Идеята е консуматорите да преминат от 6-киловолтово към 20-киловолтово захранващо напрежение, като за целта трябва да се преоборудват базовите подстанции, както и да се сложат понижаващи трансформатори на самите обекти (багери и задвижващи станции).

Мерките
Първата стъпка, която дружеството направи във връзка с усвояването на средствата по фонд Козлодуй, беше да сформираме звено за изпълнение на проекти (ЗИП), което е изискване на ЕБВР. В това звено включихме директорите на дирекции в предприятието, които са пряко свързани с изпълнението на проекта. Звеното е в преговори с Европейската банка за възстановяване и развитие за уточняване броя на предстоящите тръжни процедури. Публикувана е предварителна обява в сайта на ЕБВР, предстои публикуване на обявата в официалния вестник на ЕС, както и избор на ЗИП консултант на обекта. Надяваме се консултантът да бъде избран до началото на следващата година, казва експертът Международни проекти и програми Любена Дойчева. Тръжните процедури ще стартират едва след избора на този консултант.
Тъй като нямаме опит в усвояването на средства от подобни фондове до момента, решихме да създадем и нов отдел Международни програми и проекти, казва
Караминков. Този отдел ще се занимава с привличане на средства от външно финансиране. Решението за създаване на този орган е взето от борда на директорите на дружеството, назначени са първите специалисти в новия отдел.

Финансово състояние
Още с поемане на управлението ръководният екип на дружеството начело с Тодор Тодоров сменя философията на управление. Вместо реактивния икономически модел, който по своята същност означава тичане след обстоятелствата, ръководството залага на проактивна стратегия. Сега стремежът е да се управляват не фактите, а процесите в търсене на конкретен резултат. Резултатите не закъсняват. През септември Мини Марица-изток пречупва тенденцията на натрупване на загуби. Целта е да се постигне положителен резултат до края на годината. Постепенно се натрупва финансов ресурс, необходим за нормалното функциониране на дружеството.
Основните акценти на ръководството за стабилизиране на финансовото състояние са: свиване на разходите, редуциране на задълженията, разсрочване на задълженията във времето. Част от стартиралите обществени поръчки, които нямат пряко значение за дружеството, са прекратени, а други изобщо не са стартирани предвид тяхната неефективност. Започнахме да преразглеждаме с банките възможностите за разсрочване на отпуснатите заеми, казва Светослав Караминков. Бизнес планът на дружеството е актуализиран. Въглищата, които по план трябва да бъдат добити, са намалени до обем 25 млн. и 100 хил. тона заради ниската им консумация, редуцирани са и разходите на дружеството. По бизнес план Мини Марица-изток трябва да реализира печалба от 1.2 млн. лв. в края на годината.
Наблюдава се минимално изоставане от бизнес плана, което ръководството очаква, че ще бъде преодоляно до края на годината. При приходи от 33.172 млн. лв. за август 2008 г. загубата е в размер на 1348 000 лв. През август 2009 г. при приходи от 27 332 000 лв. загубата е в размер на 2 037 000 лв. което е с 1 127 000 лв. по-малко в сравнение с предходния месец юли. Това означава, че при внимателен анализ и вярна прогноза резултатът може да бъде проектиран съвсем точно.

Материалът е публикуван на 6 ноември 2009 г. в приложението Клуб Предприемач на вестник Пари


Още новини