Начало Новини Актуално Мини Марица-изток преизпълни бизнес програмата си

Мини Марица-изток преизпълни бизнес програмата си

Актуално

Миньорите от "Мини Марица-изток ЕАД добиха 20 620 хил. тона въглища за осемте месеца от началото на годината.  Количеството добита суровина е със 7 милиона тона повече в сравнение с резултатите от 2010 г. за същия период и с близо 500 000 тона повече от заложеното в бизнес-програмата на дружеството за 2011 г.", съобщиха вчера от пресцентъра на дружеството.

Мотивацията и екипността в работата на близо 7200 души, работещи в Мините, подобриха предишния най-висок добив от 1996 г., когато от разработката на източномаришкото лигнитно находище са добити 16 600 000 тона въглища.

Тази година откривката на земните маси също върви по график. От началото на годината до края на месец август са разкрити, транспортирани и насипани повече от 66 милиона куб. метра земна маса, което е с 57% повече в сравнение със същия период на миналата година. По този начин въгледобивното дружество се подготвя да изпълни качествено и в срок заявките на централите от комплекса - ТЕЦ "Марица-изток 2" ЕАД, ТЕЦ "Контур Глобал Марица изток 3", "AES Гълъбово" и "БРИКЕЛ" ЕАД, за предстоящите студени месеци, в които потреблението на въглища се повишава.

В бизнес-програмата на дружеството за настоящата година са предвидени добив на 27 250 000 тона въглища и разкривни работи в размер на 94 915 000 куб. метра земна маса. До края на годината се очаква преизпълнение на заложените в бизнес-програмата добиви и достигане до 28-29 млн. тона.

Всички топлоелектрически централи в комплекса вече са подали своите заявки за следващата година и на тази база прогнозите за 2012 г. са за добив над 32 млн. тона въглища.

Още новини