Начало Новини Актуално Мини Марица-изток подписа договор за над 4,5 млн евро за енергийна ефективност

Мини Марица-изток подписа договор за над 4,5 млн евро за енергийна ефективност

Актуално

договор Мини Марица-изток Фонд Козлодуй

Втори договор от програмата за рехабилитация на енергийната ефективност на тежкото минно оборудване в Мини Марица-изток ЕАД вече е факт. С подписването му се осигуряват безвъзмездно още над 4,5 евро за енергийна ефективност в най-голямото въгледобивно дружество в страната. Тръжната процедура за избор на изпълнител бе проведена съгласно правилата на Европейската банка за възстановяване и развитие.

Изпълнителят Риск ИнженерингАД ще разполага със 104 календарни седмици за изграждане на информационни системи в онлайн режим за оптимално натоварване и управление на лентовите системи и багерите, проектиране, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на система за енергиен мениджмънт и дистанционно отчитане на електромерите и устройствата за анализ на качеството на ел. Енергията, както и за проектиране, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Комуникационна среда на територията на Мини Марица-изток ЕАД - оптична свързаност по гръмозащитното въже на трите рудника и Управлението, съобщиха от пресцентъра.

Този проект е вторият от трите в рамките на споразумението за безвъзмездна помощ, сключено на 25 юни 2009 г. с Международния фонд за подкрепа на извеждането от експлоатация на АЕЦ Козлодуй (KIDSF), администриран от Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР), и подкрепя програмата за рехабилитация на енергийната ефективност, на тежкото минно оборудване в Мини Марица-изток ЕАД.

Общата стойността на споразумението възлиза на 21,5 милиона евро, от които Мини Марица-изток ще получи безвъзмездно 15 милиона (70%). Останалите 30% от финансовите средства ще бъдат под формата на съфинансиране на проекта. Предвижда се изпълнението на мащабна програма за рехабилитация на енергийното оборудване и повишаване на енергийната ефективност на тежкото минно оборудване, като се акцентира на няколко основни направления: Онлайн контрол на лентовите транспортьори и багерите, Енергиен мениджмънт на оборудването, чрез дистанционно отчитане на показанията и анализ на качеството на електроенергията, както и рехабилитация на подстанции и изграждане на нови силови трансформатори в рудниците Трояново-север и Трояново 3.

Още новини