Начало Новини Актуално Мини Марица изток ЕАД участва в кампанията Зелена България

Мини Марица изток ЕАД участва в кампанията Зелена България

Актуално
Мини Марица изток

Мини Марица изток ЕАД се включи в националната кампания Зелена България, организирана от МОСВ, във връзка с отбелязването на Световният ден на околната среда – 5 юни. Най-значимият и широко известен глобален ден за положително действие за околната среда се провежда от 1972 г. и е под егидата на Програмата на Обединените нации за околна среда. 

Дружеството отделя особено внимание и грижи за възстановяване и рекултивиране на нарушените терени след миннодобивните дейности, залесителни и озеленителни мероприятия, както и управление на отпадъчното стопанство при стриктно спазване на действащото екологично законодателство, съобщиха от пресцентъра на Мини Марица изток.

Политиката на ръководството е насочена към непрекъснато намаляване на неблагоприятното въздействие върху околната среда. В тази връзка е внедрена интегрирана система за управление на качеството, част от която е и системата за Управление на околната среда в съответсвие със стандарта ISO 14001:2004.

Ежегодно се извършват мащабни дейности, целящи създаването на нови ландшафтни теренни форми, максимално близки до естествените, а в много случаи и до създаването на терени с по-добри селскостопански и почвени характеристики. От началото на рекултивационната дейност до края на 2010 г. на територията на Комплекса са рекултивирани 44 459 дка, в това число 29 765 дка за селскостопански площи (ССП) и 14 694 дка за горскостопански площи (ГСП). От пролетта на 2009 г. до сега е извършено озеленяване с над 7 000 фиданки на територията на комплекса и общините Раднево и Гълъбово.

През 2011 г. в бизнес планът на дружеството са предвидени 4 500 000 лева за редица дейности дейности по възстановяване на околното среда - техническа  рекултивация, биологична рекултивация, събиране на хумус пред фронтовете на минните работи и експериментално залесяване с вида Пауловния (бързорастящи дървета) на около 30 дка на територията на рудник Трояново - 1.

Още новини