Начало Новини Актуално Мини Марица изток ЕАД сезира прокуратурата за големи финансови злоупотреби

Мини Марица изток ЕАД сезира прокуратурата за големи финансови злоупотреби

Актуално

След проверка на отдел Вътрешноведомствен финансов контрол Мини Марица изток ЕАД сезира Районна прокуратура - Раднево за предполагаеми финансови злоупотреби в големи размери по договор с Яворкомерс ЕООД, съобщиха от пресцентъра на въгледобивното дружество. От началото на 2010 г. от отдела са извършени над 10 проверки на материално-отговорни лица и по получени сигнали.

Извършен е предварителен контрол на над 700  фактури (за извършени разходи) и заявки (за закупуването на материали ). Проверените заявки са редуцирани с 60 000 лева за месец  януари 2010 г., поради наличности на заявените материали и активи в складовете. За констатираните нарушения виновните длъжностни лица са предложени за дисциплинарни наказания.
Извършена е мащабна проверка по изпълнението на договор, сключен  между Мини Марица-изток ЕАД и фирма Яворкомерс ЕООД, с предмет: автотранспортни услуги - превоз на товари със самосвали. Към настоящия момент проверката е изцяло завършена в рудник Трояново-север.
Резултатите са документирани и събрани в два тома папки от общо 500 страници. Проверена е всяка издадена товарителница, фактура и платените суми към фирма Яворкомерс ЕООД за периода от сключването на договора  от август 2008 г. до 31 декември  2009 г. В доклада за извършената проверка са констатирани нанесени вреди за Мини Марица-изток ЕАД в особено големи размери.
В рудник „Трояново-север” проверяващите са констатирали, че транспортът на товари се извършва с камиони на Яворкомерс ЕООД, които не са включени в  договора и в приложения към него опис на камиони. Със същите  автомобили са извършвани автотранспортни услуги,  за които Мини Марица-изток е извършило плащане на фирмата. Вероятно са правени замени на повредени товарни камиони, но не са спазени клаузите на договора да бъде изискано и получено изрично писмено съгласие от възложителя за замяната на едни камиони с други. Констатирани са и значителни разлики (в полза на изпълнителя Яворкомерс ЕООД) между полезния товар на камионите, деклариран от фирмата при сключването на договора и полезния товар на същите камиони - видно от свидетелствата им за регистрация, издадени от КАТ.
В резултат на извършената проверка, считано от 10.02.2010 г. изпълнението на сключения договор с фирма Яворкомерс ЕООД е спряно едностранно от Мини Марица-изток ЕАД, въпреки че крайният срок  на договора е до август 2011 г.
Дисциплинарни наказания ще бъдат наложени на всички длъжностни лица, упражняващи контрол по изпълнението на договора.
В момента тече проверка по изпълнението на договора за изминалия период на територията на рудник Трояново-1.

Още новини