Начало Новини Актуално Мини Марица изток ЕАД ще повиши енергийната ефективност с проект за 21,5 млн. евро

Мини Марица изток ЕАД ще повиши енергийната ефективност с проект за 21,5 млн. евро

Актуално
Мини Марица изток спечели проект

Европейската банка за възстановяване и развитие, която администрира Международен фонд Козлодуй, преди дни заяви официално липсата си на възражение спрямо искането за стартиране на тръжна процедура по проекта за рехабилитация на енергийното оборудване и повишаване на енергийната ефективност на тежкото минно оборудване в Мини Марица изток ЕАД.

Споразумението за безвъзмездната помощ беше сключено на 25 юни 2009 г., съобщиха от пресцентъра на дружеството. През месец юни 2010 г. въгледобивното дружество подписа договор за консултантски услуги с швейцарската фирма Пьори Енърджи. Консултантът бе избран в резултат на тръжна процедура, проведена в съответствие с политиките и правилата на Европейската банка за възстановяване и развитие, като основната цел е да оказва съдействие и да осъществява надзор на тръжните процедури във всеки един от етапите на проектите.

Стойността на целия проект възлиза на 21,5 милиона евро, от които безвъзмездно, Мини Марица изток ще получи 15 милиона - 70%. Останалите 30% от финансовите средства ще бъдат под формата на съфинансиране на проекта.

Следващ етап е публикуването на поканата за участие в тръжната процедура, което съгласно изискванията на Европескйта банка се прави на официалния й сайт - http://www.ebrd.com, както и в един национален ежедневник. Срокът за подаване на оферти е 105 дни след публикацията. След това предстои разглеждане на подадените предложения, избор и подписване на договор с избрания изпълнител. Процедурата по възлагане на договора ще се извърши в съответствие с Политиките и Правилата на ЕБВР за възлагане на договори.

Още новини