Начало Новини Актуално Мини Марица изток ЕАД ще получи безвъзмездно финансиране от Фонд Козлодуй

Мини Марица изток ЕАД ще получи безвъзмездно финансиране от Фонд Козлодуй

Актуално

Мини Марица изток безвъзмездно финансиране Фонд КозлодуйОбщо пет нови споразумения за безвъзмездна помощ на стойност над 85 милиона евро бяха подписани в Лондон между Министерството на икономиката и енергетиката (МИЕ) и донорите на Международния фонд Козлодуй (МФК).

В заседанията на 14 и 15 ноември 2013 г. на Мониторинговия комитет и на 26-ата Асамблея на донорите участваха министърът на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев, зам.-министър Иван Айолов, представители на Европейската комисия и Европейската банка за възстановяване и развитие, съобщиха от пресцентъра но икономическото министерство. Детайлно бяха обсъдени проектите от двете направления, по които Европейският съюз отпуска средства за МФК – така наречения ядрен и не ядрен прозорец. Тази асамблея беше последната, на която се вземат решения за проекти по не ядрения прозорец. За следващия период 2014 - 2020 г. средствата ще отиват само за извеждането от експлоатация на блоковете от 1 до 4 на АЕЦ Козлодуй.

Фондът отпуска допълнителна финансова помощ в размер на близо 35 млн. евро за изпълнението на пет високоприоритетни за страната ни енергийни проекти в рамките на не ядрения прозорец, което експертите определят като огромен успех. Парите ще отидат за нови машини, които да повишат ефективността на работата в Мини Марица изток; за модернизация и разширение на Системите за събиране на данни, наблюдение и управление и Системите за енергиен мениджмънт на Централното диспечерско управление към Електроенергийния системен оператор ЕАД. Постигнато е и принципно съгласие за подпомагане на Фонда за енергийна ефективност и възобновяеми източници (ФЕЕВИ) и за изграждането на преносни газопроводни мрежи с автоматични газорегулиращи станции до Свищов, Панагюрище и Пирдоп, Банско и Разлог. Проектът е в съответствие с целите и приоритетите на Международен фонд Козлодуй, тъй като ще допринесе за намаляване на отрицателните последствия от затварянето на блокове от 1 до 4 на АЕЦ Козлодуй чрез значително намаляване на консумацията на електричество и подобряване на енергийната ефективност при крайните потребители, в частност в жилищния сектор, поясни министър Стойнев. Над 75% от енергията, използвана от домакинствата, е за отопление и битово горещо водоснабдяване. Чрез подмяната на горивната база от електричество и въглища на природен газ, както и чрез въвеждането на ефективни технологии за вътрешно отопление, българските жители могат да намалят крайното си енергийно потребление с 15 до 30%. Очакваният размер на привлечени инвестиции в това направление е 90 милиона евро.

Бяха подписани и две нови споразумения за безвъзмездна помощ за рехабилитацията на хидроенергиен комплекс Белмекен - Сестримо – Чаира. Това ще подобри надеждността и гъвкавостта на българската електроенергийна система, ще гарантира поддържането на необходимите технически параметри, както и ще допринесе за оперативното оптимизиране на производството от базовите мощности на АЕЦ Козлодуй и топлоелектрическите централи каза министърът на икономиката и енергетиката.

От създаването на Фонда до момента в областта на не ядрения прозорец между МИЕ и Асамблеята на донорите са били подписани 35 споразумения на обща стойност 355,738 млн. евро.

По ядрения прозорец в Лондон страната ни има ново споразумение за субсидиране на стойност 50,8 млн. евро. С тези пари ще се осигури заплащането на работещите по извеждането от експлоатация на ядрените реактори в АЕЦ Козлодуй за периода 2014 - 2016 г. По този повод министърът на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев заяви: Голямата подкрепа от страна на Фонда и на Асамблеята за финансиране на заплатите на 650 души от професионалния състав на Държавно предприятие Радиоактивни отпадъци (ДП РАО), работещи по извеждането от експлоатация на блокове 1-4, е от съществено значение. Това е не само пример за осигуряване на дългосрочна перспектива за хората в тази област, но също така помага за запазване на разходите по обслужване на дейностите по извеждане от експлоатация  на най-ниско разумно ниво.

Подписано беше и Изменение на споразумение, с което се оказва експертна помощ на Агенцията за ядрено регулиране в областта на извеждането от експлоатация на старите реактори на АЕЦ. Споразумението ще продължи да действа в периода 2014 - 2016 г. и е на обща стойност 6,9 млн. евро.

С три нови споразумения за субсидиране на обща стойност 12,8 млн. евро ще бъдат финансирани проекти в областта на управлението на отпадъците от изведените от експлоатация блокове, за инфраструктурни проекти, свързани с доставка на оборудване и инженерингови услуги.

Пред Асамблеята на донорите министър Драгомир Стойнев подчерта, че изграждането на Национално хранилище за радиоактивни отпадъци е с висок приоритет за България. В тази връзка сме благодарни за финансовата подкрепа на Международен фонд Козлодуй, отпусната през лятото на 2013 г. за изграждането на първия етап. Извършват се подготвителни дейности на площадката и се надяваме, че със съвместните ни усилия, заедно с Фонда ще направим възможно пускането на съоръжението в експлоатация през 2015 г., посочи Стойнев. Бих желал да изразя своята благодарност на Европейската комисия, на Асамблеята и на страните – донори, както и на Европейската банка за възстановяване и развитие за голямата подкрепа за извършената работа и за доброто сътрудничество, обобщи в заключение министърът на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев.

Още новини