Начало Новини Актуално Мини Марица изток ЕАД ще кандидатства с проекти за енергийна ефективност

Мини Марица изток ЕАД ще кандидатства с проекти за енергийна ефективност

Актуално
Еспертен съвет в Мини Марица изток

Мениджърският екип на най-голямото българско въгледобивно дружество проведе тематична среща-дискусия по две главни направления: рехабилитация на багерите SRs 2000 и сравнителните характеристики на съществуващите в Мини Марица-изток ЕАД багери и тези с хидравличен подем (компакт багери), съобщиха от пресцентъра на дружеството.

Участници в дискусията бяха изпълнителният директор на дружеството – инж. Евгени Стойков, заместник-изпълнителните директори – инж. Стефан Танев и инж. Иван Караиванов, управителите и директорите по ремонта и ПТВ на трите рудника, директори и специалисти от управлението, представители на Минпроект ЕАД, МГУ Св. Иван Рилски, както и експерти по ТМО. Във фокуса на широкия експертен форум бяха обсъдени въпросите за:

  • обновяване на тежкото минно оборудване, работещо в специфичните условия за въгледобив на Мини Марица-изток ЕАД;
  • предимствата и недостатъците на рехабилитацията (модернизацията) на ТМО. Отчитане опита на останалите европейски страни и постигнатото до момента в Мини Марица-изток ЕАД;
  • предимства и недостатъци при поетапната подмяна на ТМО, в частност на багерите SRs 2000 с багери ново поколение;
  • съпоставка на багерите с хидравличен подем (компакт багери) с традиционно използваните в Мини Марица-изток ЕАД багери с въжен подем.

Всички специалисти, работили дълги години в областта на минното дело, бяха единодушни, че за оптимизиране на добивните процеси е необходимо да се извърши рехабилитация на съществуващите багери SRs2000, гумено-лентовите транспортьори и насипообразувателите с повишаване нивото на модернизация и автоматизация. Основната цел при рехабилитация на този вид ТМО е увеличаване на производителността на машините и намаляване на експлоатационните разходи.

Съгласно стратегията за обновление на тежкото минно оборудване в цялостен проект за добив на въглища от находище Източно-маришки въглищен басейн, разработен в изпълнение на Договора за концесия, както и тенденцията за достигане на добив от 34 млн.т въглища и откривка от порядъка на 120-130 млн. м3, при влизане в пълна експлоатация на нова енергогенерираща мощност до 700 MW, е необходимо да бъдат закупени и нови багери. За да бъдат технологичните им параметри максимално съобразени с конкретните минно-геоложки условия на Мини Марица-изток ЕАД, заданията за рехабилитация или закупуване на ТМО, трябва да се изготвят след провеждането на специализирани технически съвети и прецизен анализ на характерните особености на всяка една от машините.

За закупуването на нови багери се предвижда разработването на финансов план за отпускане, усвояване и изплащане на банков кредит с възможност за по-дълъг гратисен период и оптимален срок на погасяване. Част от плановете на мениджърския екип включва и разработването на нови проекти, гарантиращи енергийна ефективност, свързани с тежкото минно оборудване, с които да се кандидатства за финансиране от международен фонд Козлодуй.

Още новини