Начало Новини Актуално Мини Марица изток ЕАД ще инвестира над 88 млн. лв. през 2011 г.

Мини Марица изток ЕАД ще инвестира над 88 млн. лв. през 2011 г.

Актуално
Стара Загора

Мини Марица изток ЕАД отчете финансово-икономически рекорд в края на третото тримесечие на миналата година и определи производствени резултати като отлични. Дружеството определи рамката на инвестиционния си проект за настоящата година в размер на 88 212 000 лв.

Програмата кореспондира с осигуряване на нормално развитие на минните работи при добив на 27 250 000 тона въглища и разкривни работи в размер на 94 915 000 кубични метра земна маса, съобщиха от пресцентъра на въгледобивното дружество.

Приоритет в инвестициите на най-голямата компания за открит въгледобив у нас ще бъде изграждането на претоварен пункт по направление гара Трояново 1 – ТЕЦ 1 за обезпечаване доставките на въглища към новата електрическа централа Ей И Ес – Гълъбово. Друго водещо направление ще бъде рехабилитацията на тежкото минно оборудване. Основна цел на финансирането е подобряване на неговото техническо състояние, за да бъде готово и адекватно за увеличената производствена програма на дружеството. Предвидена е рехабилитация на един багер Rs1200, два багера Rs 2000, както и на един багер As 5000. От особено значение ще бъде и реконструкцията и рехабилитацията на две подстанции в рудник Трояново 3, което ще обезпечи захранването с ел. енергия, необходима за напредване на минните работи и сигурността на доставките за консуматорите.
Тъй като теренът от който се добиват източномаришките въглища е изключително сложен от инженерно-геоложка гледна точка, компанията е взела мерки и са предвидени нужните финансови средства за осигуряване на необходимата устойчивост на бордовете и насипищата. За детайлно проучване на зоните с утежнени геологотектонски условия са предвидени допълнителни сондажни проучвания и провеждане на наблюдения за поява на пукнатини. С данните от тези проучвания и наблюдения ще бъдат избирани най-подходящите технологии за работата в тези зони.

Предизвикателствата пред Мини Марица изток през настоящата година са големи, заяви Изпълнителният директор Тодор Тодоров, и ние ги приемаме като стимул и условие за една проактивна работа в партньорство с колегите от комплекса. По този начин ние утвърждаваме нашите позиции като гарант на енергийната независимост на България.

Още новини