Начало Новини Актуално „Мини Марица-изток” ЕАД – с реален принос за практическата насоченост на професионалното образование и обучение

„Мини Марица-изток” ЕАД – с реален принос за практическата насоченост на професионалното образование и обучение

Актуално

Мини Марица-изток„Мини Марица-изток“ ЕАД партнира на две професионални гимназии в област Стара Загора за обучение в реална работна среда по специалности, които са широко приложими в производствената дейност на дружеството. Партньорството означава съвместна работа за 5-6 години напред по изграждане на квалифицирани млади хора с много добри перспективи за реализация на пазара на труда.

В края на първото полугодие на 2019 г. 14 ученици от XI клас на Професионална гимназия по електротехника и технологии „Г. С. Раковски“, Стара Загора завършиха учебната година като обучаеми в реална работна среда по професия „Електротехник“, специалност „Електрообзавеждане на производството“, съгласно подписано партньорско споразумение за съвместна работа между дружеството и училището в периода 2016-2020 г., по проект „Швейцарска подкрепа за въвеждане на принципите на дуалното обучение в българската образователна система 2015-2019 г.”. От септември 2018 г. те работят по трудов договор в участъците „Ел. ремонт“ в трите рудника под прякото ръководство на едни от най-добре подготвените и опитни специалисти и работници.

Между ПГЕТ „Г. С. Раковски“, Стара Загора и „Мини Марица-изток“ ЕАД има подписано през 2018 г. споразумение за паралелка от 25 ученика от същата професия и специалност, които през първото полугодие на 2019 г. завършиха VIII клас, и които в XI и XII клас ще работят в рудниците като електрошлосер-ученик дуално обучение.

През 2017 година „Мини Марица-изток“ ЕАД направи заявка за една паралелка дуално обучение от 25 ученици по професията „Машинен техник“, специалност „Машини и съоръжения за добивната промишленост и строителството“ от Професионална гимназия „Св. Иван Рилски“, Раднево. В края на първото полугодие на 2019 година учениците завършиха X клас и подготвят документи за стартиране на практическото си обучение в реална работна среда. През септември 2019 г. с тях ще бъдат сключени трудови договори и те ще работят по два дни седмично в Механичните работилници на трите рудника. Ръководствата на клоновете отделят особено внимание на избора на наставници, които освен да отговарят на нормативните изисквания за образование, квалификация и професионален опит, трябва да бъдат и мотивирани да работят с учениците.

През 2018 година по инициатива на „Мини Марица-изток“ ЕАД се сформира още една паралелка дуално обучение по професията „Машинен техник“, спец. „Машини и съоръжения за добивната промишленост и строителството“, като учениците от тази паралелка завършиха VIII клас.

Центърът за професионално обучение при „Мини Марица-изток” ЕАД координира и организира провеждане на учебни и производствени практики и стажове на ученици и студенти.

На 26 юни т. г. беше подписан договор с Професионална гимназия „Св. Иван Рилски“, Раднево за провеждане на производствена практика на учениците от XI клас в клоновете на „Мини Марица-изток“ ЕАД, която беше проведена в периода 1 - 12 юли и приключи успешно.

По сключен договор за периода от 17.06.2017 г. до 07.07.2019 г. „Мини Марица-изток“ ЕАД осигури лятната практика на общо 58 студенти от специалностите „Разработване на полезни изкопаеми“, „Механизация на минното производство“, „Инженерна безопасност“ (магистърска програма) и „Електроенергетика и електрообзавеждане“ от Минно-геоложкия университет „Св. Иван Рилски“, София.

ЦПО работи усилено за поддържане и повишаване на качеството на предлаганото професионално обучение, както и за повишаване на степента на удовлетвореност на работодателите от знанията, уменията и компетентностите на придобилите професионална квалификация и от пригодността им за заетост.

Още новини