Начало Новини Актуално Мини Марица-изток ЕАД променя макрорамката си

Мини Марица-изток ЕАД променя макрорамката си

Актуално

През септември тенденцията на натрупване на загуби в "Мини Марица-изток" ЕАД се пречупва, целта е постигане на положителен резултат до края на годината, съобщават от пресцентъра. "Икономическият модел за развитие на дружеството вече е пазарно ориентиран. Постепенно се натрупва финансов ресурс, необходим за нормалното функциониране на дружеството.

При заложена ежемесечна загуба от 5.7 млн. лева, вследствие на заварения модел на управление на разходите, актуализацията на бизнес-плана води до намаляване на загубата за месец август, вследствие на систематичното намаляване на разходите", се казва още в прессъобщението.
През август заявките за въглища от страна на консуматорите са намалели със 150 хил. тона в сравнение с юли, което е довело да намаляване на приходите с 2.5 млн. лева. Консумацията на въглища през август е най-ниската за последните три години. През 2007 година тя е била над 2 млн., през 2008 година - 1.874 млн. тона, а през 2009 година - 1.540 млн. тона. През юли тази година е била 1.693 млн. тона, пише вестник Старозагорски новини.
Свитата консумация и намаляването на приходите обаче не е пречка за ритмичното изплащане на заплатите на работещите 7500 души. Обслужват се всички законноустановени данъчни задължения и кредити.
За август миналата година при приходи от 33.172 хил. лева загубата е била в размер на 1.348 млн. лева. За същия месец на 2009 година при приходи от 27.332 млн. лева загубата е в размер на 2.037 млн. лева. Намалението спрямо юли е с 1.127 млн. лева.
Бизнес-планът на "Мини Марица-изток" е актуализиран в съответствие с действащите пазарни условия. Разходите са намалени с 55 млн. лева с цел постигане на положителен  финансов резултат до края на годината. За свиването на разходите се прилага план, в резултат на който са прекратени стартирани процедури и конкурси по оферти на стойност 7.603 млн. лева, отпаднало е провеждането на процедури и конкурси за поръчки на стойност 4.5 млн. лева, прекратено е изпълнението на сключени договори  на стойност 16.662 млн. лева, редуцирани са обемите по изпълнението на договори. В сравнение с юли разходите са намалели с над 4 млн. лева.

Още новини