Начало Новини Актуално Мини Марица изток ЕАД предаде за рециклиране на 1,6 тон празни бутилки от минерална вода

Мини Марица изток ЕАД предаде за рециклиране на 1,6 тон празни бутилки от минерална вода

Актуално
Бутилки за рециклиран

В изпълнение на Програмата за управление на отпадъците на Мини Марица изток ЕАД, се осъществи първото предаване на празни бутилки от минерална вода (РЕТ), събрани за около два месеца на територията на рудник Трояново 3, съобщиха от пресцентъра на въгледобивното дружество.

На принципа „пълно за празно” са събрани и предадени за рециклиране на фирма Видком АД гр. Ямбол общо 1 620 кг. 

В бъдеще ще продължи предаването на РЕТ-бутилки, както и други пластмасови отпадъци, събирани и в останалите две подразделения на въгледобивното дружество. С тази дейност се постига почистване и подобряване на околната среда, и минимизиране на количествата битови отпадъци натрупвани в резултат на производствената дейност, което е залегнало и в Политиката по управление и опазване на околната среда на ръководството на дружеството.

Още новини