Начало Новини Актуално Мини Марица-изток ЕАД планира модернизиране на миннодобивната техника

Мини Марица-изток ЕАД планира модернизиране на миннодобивната техника

Актуално

Тодор ТодоровКъм 30 юли 2009 г. Мини Марица-изток ЕАД имаше загуба от 22 млн. лв., през 2010 г. отчита печалба от 20,3 млн. лв. Това гарантира устойчиво развитие, заетост и добри финансови и икономически позиции на компанията, казва Тодор Тодоров, изпълнителен директор на Мини Марица-изток.

- Г-н Тодоров, продължават ли структурните реформи в Мини Марица-изток?

- Структурните реформи са нещо хубаво и не виждам причина да спират. До края на 2010 г. и през следващата вниманието ни ще бъде концентрирано върху инвестициите по отношение на автоматизацията на производството.

- Инвестиции в какъв размер биха превърнали дружеството в изцяло европейско предприятие?

- До 30 септември ЩЕ ИЗРАБОТИМ ПОДРОБЕН АНАЛИЗ НА ИНВЕСТИЦИОННИТЕ СИ НАМЕРЕНИЯ. Изоставаме в модернизацията на миннодобивната техника и не го крием. Разполагаме с доста остаряла техника, която не е на нивото на западноевропейските компании. Не можем да си позволяваме да подминаваме този факт и това е една от посоките, в която трябва да работим целенасочено. Но трябва и да поддържаме равнище, което да ни гарантира производството. Всеки допълнителен ресурс ще е в инвестиции, които гарантират ръст, сигурност на производството и неговото качество.

- Стратегията, която следва Мини Марица-изток?

- Тя гарантира устойчиво развитие, заетост и добри финансови и икономически позиции на компанията. Смятам, че ДРУЖЕСТВОТО ТРЯБВА ДА ЗАПАЗИ НА ПЪРВО МЯСТО ИЗПРЕВАРВАЩИЯ ТЕМП НА РАЗВИТИЕ, видим от досегашните резултати - към 30 юли м. г. дружеството бе на загуба с 22 млн. лв., а сега е на печалба с 20 млн. 296 хил. лв. Тоталното обръщане на тренда в развитието на дружеството е показателно и ще оставя анализаторите да формират своя професионален коментар.
В генерален план политиката по ефективност на разходите ще продължи, за да може в следващата година да акумулираме един паричен ресурс, съсредоточен единствено и изцяло в автоматизацията на определени производствени процеси. Вървим последователно. По своята същност стратегията ни няма да измени на принципите, които сме оповестили в първия ден от нашето управление.

- Ръководите най-голямото въгледобивно дружество у нас. Икономист сте, а не миньор. Пречи или помага това в управлението?

- Огромно предимство е. От мен се очаква да вземам управленски решения, а не да управлявам насипищен багер или земекопна техника, например. Считам, че РЕЗУЛТАТЪТ ОТ ТЕЗИ УПРАВЛЕНСКИ РЕШЕНИЯ Е НА НИВО, като подчертавам работата на екипа, с който управлявам компанията. Без него нямаше да успеем да постигнем този резултат.

- Философията на модерния мениджмънт?

- Различните научни школи от последните десетилетия вървят в една посока и генерално не се различават по съдържание. Това, което ние правим, е прекрасна симбиоза от различните течения в мениджмънта и смятам, че се представяме успешно. Не отстъпваме по анализиране на информационните потоци и тяхната циркулация между отделните структурни звена, сроковете за взимане на решения и изпълнението им. Няма разлика между нашия стил и модерния, който се налага по света. Има само нюанси на базата на географското ни положение, наличната техника, ресурса, които управляваме, и модела на поведение на заетите в процеса. Има специфика, която отчита поведението на българина. В японския модел например е силно изразено лидерството, там не се работи по метода на убеждението, за разлика от американския модел. При нас е нещо средно ИМА РЪКОВОДИТЕЛИ, КОИТО ТРЯБВА ДА УБЕДИШ В ПРАВОТАТА СИ, има и други, които трябва да бъдат вдъхновени да направят едно или друго, и друг тип - на които просто трябва да бъде разпоредено еднозначно.

- Добрият баланс - що е то, как се постига?
- Добрият баланс е нещо задължително и въпрос на можене. Разбира се, винаги може още по-добре.

-  Вашето мнение за миньорската професия в наши дни? Какво сте разбрал за миньорите от общуването си с тях?

- Миньорите са ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ЧЕСТОЛЮБИВИ ХОРА, КОИТО НЕ БИХА ДОПУСНАЛИ НЯКОЙ ДА ГИ ИЗЛЪЖЕ. Най-правилната управленска политика спрямо тях е истината. Единственият начин да ги спечелиш за приятели и да те следват, е да си честен с тях. Вярвам, че могат да оценят последователността в действията ни и постигнатите резултати.
Мините бяха на прага на срива, но на никого не се забави заплатата. Или пък да се попитаме: по какво разбраха миньорите, че има криза в световен, национален или локален мащаб? По нищо. ПРАВИМ ТОВА, КОЕТО ТРЯБВА, И ИСКАМЕ ТО ДА НАДМИНЕ МАЩАБИТЕ НА ТАЗИ СГРАДА да влезе в сърцата на хората. Знаем, че имаме своите проблеми, но и непрестанното желание да вървим напред.

- Очакванията и личните Ви амбиции за дружеството в близък и по-далечен план?

- Мините са стратегическа компания в енергийната система на България. Тя има гарантирано бъдеще, огромен потенциал и е предизвикателство той да се извади. Моята задача е да създам условията.
Промените в дружеството не са случайни, КОМПРОМИС С КАЧЕСТВОТО НЕ ПРАВЯ. Трябва да призная, че съм изключително взискателен, дори до педантизъм, което тормози понякога хората около мен, но съм такъв и в личния живот. Хубаво е да се научим да даваме най-доброто от себе си.
През септември предстоят анализи на всяко работно място. Няма да търпим посредственост, леност и липса на отдаденост в работата. КОЙТО ИСКА ДА СИ ПОЧИВА, ДА СИ ХОДИ У ДОМА. Ще се наложи да се простим с такива хора - нека да не ми се сърдят!

- Какво ще кажете на миньорите за празника?

- Думите щастие и щастлив човек, макар превърнати в клишета, за мен включват всичко. Бих искал да кажа на МИНЬОРИТЕ ДА ЗНАЯТ, ЧЕ ИНТЕРЕСИТЕ ИМ НЯМА ДА БЪДАТ ПРЕДАДЕНИ от мен и хората от екипа ми. Да са сигурни, че в дружеството цари законност и ред.
Искам да усетят в сърцата си, че се грижим за тях, макар понякога очакванията им да са повече от нашите практически възможности. Да знаят, че имат цивилизовано ръководство, което мисли по модерен начин, и да продължат да са инициативни, новатори и творци, да продължат да дават най-доброто от себе си.

- Събитията, които ще съпътстват професионалния ви празник? Ще има ли отличени?
- Да, ще спазим добрата традиция. ИМА ХОРА, КОИТО СА ПРИМЕР ЗА ОСТАНАЛИТЕ, И ЩЕ ГИ НАГРАДИМ Ще има празник, макар и скромен.
Очакваме за празника да ни връчат официално трите сертификата по ISO за качество, околна среда и здраве и безопасност при работа, които получаваме в резултат на ресертификационния одит на ТЮФ Рейнланд, извършен в компанията.

Интервю на вестник Национална бизнес поща

Още новини