Начало Новини Актуално Мини Марица изток е в кризисна ситуация заради намаления добив

Мини Марица изток е в кризисна ситуация заради намаления добив

Актуално

Мини Марица изток кризисна ситуация добивВъв връзка с кризисната ситуация в Мини Марица изток ЕАД, породена от понижената натовареност на топлоелектрическите централи и съответно занижените заявки на лигнитни въглища към тях, е създаден консултативен съвет от ръководители и експерти във въгледобивното дружество.

В него участват председателите на двата синдиката ФСО Подкрепа и ДСО на КНСБ. Основната цел на съвета, който заседава всяка седмица, е да анализира текущото състояние и да набележи спешни мерки за стабилизиране на дружеството в така създалата се ситуация, съобщиха от пресцентъра на дружеството.

На проведеното вчера заседание бяха взети няколко важни решения, в краткосрочен план. За изпълнение на решенията се предприемат действия по:

  • Оптимизиране на разходите за суровини и материали, електроенергия, горива, външни услуги и превоз на персонал за месец април;
  • По-ефективно управление на материалните запаси;
  • Преразглеждане и оптимизиране на ремонтната програма в частта за ремонт чрез възлагане.
  • Запазване числеността на персонала;
  • Оптимизиране режима на работа за месеците март и април;
  • Участъците Добив и в трите рудника през месец април ще работят на двусменен вместо на четири сменен режим.
  • Режима на работа подлежи на незабавно коригиране при увеличаване заявките на консуматорите.

Времето, през което се ограничава работата по основните разкривни и въгледобивни дейности, ще бъде използвано пълноценно за ремонтни дейности и подобряване на работната среда. 

Още новини