Начало Новини Актуално Микрофинансиращата институция ДЖОБС предлага кредити на микро и малки фирми (видео)

Микрофинансиращата институция ДЖОБС предлага кредити на микро и малки фирми (видео)

Актуално

ТПП - Стара Загора посредничи на микро и малкия бизнес за кредитиране от ДЖОБС Търговско-промишлена палата - Стара Загора официално стана представител на микрофинансиращата институция ДЖОБС. Удостоверението, че Палатата е неин посредник при предоставянето на финансови услуги на бизнеса, беше връчено на председателя Олег Стоилов от прокуриста на институцията Костадин Мунев.

На представянето на ДЖОБС, което се проведе в залата на ТПП - Стара Загора, присъстваха представители на микро и малкия бизнес, на дирекция Бюро по труда - Стара Загора, Българска стопанска камара, Камара на занаятчиите, Сдружението на хотелиерите и ресторантьорите и други партньори на работодателската организация. Сред официалните гости бяха още Христо Христов - представител на ДЖБОС за Югоизточна България и Марко Буццети - почетен консул на Италия в Стара Загора.

Микрофинансиращата институция ДЖОБС (МФИ ДЖОБС) е учредена през 2010 г. от Българска банка за развитие с решение на Министерски съвет.
ДЖОБС осигурява достъп до финансиране на микро и малки предприятия, земеделски производители, самонаети лица, занаятчии и др., които развиват или стартират бизнес на територията на страната.

Институцията извършва дейността си чрез бизнес мрежа от посредници и партньори, сред които е и Търговско-промишлена палата - Стара Загора. По този начин бизнесът в региона получава още един инструмент за финансиране и по-добра реализация на своите търговски дейности, заяви Костадин Мунев.

прокуриста на и микрофинансираща институция ДЖОБС Костадин Мунев

Представителството на ТПП - Стара Загора означава и съкратено времето и по-лесна процедура за получаване на финансови средства от бенефициентите, посочени по-горе. Финансиране се отпуска за изпълнението на инвестиционни дейности и за оборотни средства на фирмата.

Цялостната подготовка по съставяне на необходимата документация, както и процедурата по изпълнение на проектните дейности, ще се извърши със съдействието и подкрепата на Красимир Стоименов и Димитър Атанасов - експерти от Търговско-промишлена плата – Стара Загора. Това гарантира качествено съставени бизнес планове, коректно изпълнени проекти и съкратени срокове за получаване на финансовата помощ, каза Олег Стоилов.

ДЖОБС предлага също и лизинг за: индустриално оборудване; транспортни средства; земеделска техника и за друго оборудване. Той може да бъде в размер до 25 000 евро без ДДС, или левовата равностойност на сума. Собственото участие от страна на фирмата трябва да бъде минимум 20%, а срокът за погасяване от 1 до 5 години. Гратисният период е до 6 месеца през първата година и до 3 месеца през следващите години. Годишната лихва от 11,5% до 13,7% е формирана от базисен лихвен процент + надбавка в зависимост от риска.

ДЖОБС предлага още няколко вида финансиране, като максималният им размер може да достигне до 25 000 евро и те са предназначени за инвестиционен и оборотен кредит. Срокът на погасяването на оборотния кредит е от 3 до 24 месеца, а при инвестиционния - от 1 до 5 години. Годишната лихва и при двата вида кредит е от 11,5% до 13,7%.

Кредитът за инвестиции е за всякакви дълготрайни активи, използвани за производство, търговия, предоставяне на услуги, земеделие и др. в т.ч. но не само: недвижими имоти, машини, оборудване, транспортни средства, селскостопанска техника и инвентар. Не се предоставят кредити за инвестиции за закупуване на вещи и имоти за потребителски нужди и за жилищни цели. Оборотни кредити се предоставят за нуждите на бизнеса на кредитоискателя.Красимир Стоименов

Костадин Мунов заяви, че микрофинансиращата институция ДЖОБС е много по-гъвкава от обичайните услуги на банките в България. Пример в тази посока е фактът, че финансиране може да бъде предоставено и на фирма, имаща лошо кредитно досие, причинено от условията на кризата. За специалистите на ДЖОБС това не е причина да бъде отказан кредит. Институцията е единствената, която кредитира идеи за бъдещ и стартиращ бизнес и може да помогне значително той да стане успешен и проспериращ.

Новите финансови услуги, които предлага Търговско-промишлена палата - Стара Загора, ще бъдат популяризирани от дирекция Бюро по труда, Българска стопанска камара - Стара Загора, Камарата на занаятчиите и Сдружението на ресторантьорите.

Първият клиент на Търговско-промишлена палата - Стара Загора, възползвал се от микрофинансиращата институция ДЖОБС, притежава заведение за бързо хранене, което се намира срещу хотел Верея. Иска да изгради модерна лятна градина с площ над 1,6 дка и с тази идея вече кандидатства за кредитиране от ДЖОБС.

Чрез Службата за съвети в земеделието информация ще бъде разпространена сред земеделските производители, които са основни ползватели на кредити от ДЖОБС. Портфейлът на микрофинансиращата институция е 5 млн. лева. до момента са отпуснати кредити на над 220 клиенти.

Поради факта, че микрофинансиращата институция ДЖОБС е насочена само към микро и малки предприятия, ТПП - Стара Загора е партньор на Българска банка за развитие, с което посредничи за други услуги, насочени към средните и големите фирми. Членовете на Палатата имат персонален кредитен консултант, който е служител на ББР в София. Той има ангажимент да отговори на всеки казус и да предостави консултация, включително и с посещение на място в Стара Загора. Разглеждането на документите и отпускането на кредити за членовете на ТПП - Стара Загора също е ускорено и е възможно да се осъществи и в рамките на една седмица.

 

Микрофинансиращата институция ДЖОБС предлага кредити на микро и малки фирми

Прокуриста на микрофинансираща институция ДЖОБС Костадин Мунев (вляво) и Олег Стоилов, председател на Търговско-промишлена палата - Стара Загора пред аудиторията в залата на палатата

Микрофинансиращата институция ДЖОБС предлага кредити на микро и малки фирми

илко груевТърговско-промишлена палата - Стара Загора
6000 Стара Загора, ул. Г. С. Раковски 66
тел./факс 042 626033; 042 626297; 042 639627

e-mail: office@chambersz.com
http://www.chambersz.com
Вижте по-голяма карта

Още новини