Начало Новини Актуално Микрофинансираща институция ДЖОБС ЕАД

Микрофинансираща институция ДЖОБС ЕАД

Актуално

Икономически годишник на регион Стара Загора за 2013 годинаМикрофинансираща институция ДЖОБС ЕАД предоставя финансиране под формата на кредити и финансов лизинг, насочено изцяло към микро и малки предприятия, в т.ч. и стартиращи, кооперации, занаятчии, земеделски производители и самонаети лица. МФИ ДЖОБС предлага:

  •     кредити за инвестиции (придобиване на дълготрайни активи);
  •     кредити за оборотни средства.

Максималният размер на всеки кредит може да достигне до 25 000 евро или левовата им равностойност за едно лице.

Срокът на погасяването на оборотния кредит е от 3 до 24 месеца, а при инвестиционния – от 1 до 5 години. И при двата вида кредит е възможно договаряне на гратисен период, съобразен с постъпленията от дейността на кандидата. Годишната лихва и при двата вида кредит е от 11% до 13,3%.

Кредитът за инвестиции е предназначен за придобиване на каквито и да е дълготрайни активи, използвани за производство, търговия, предоставяне на услуги, земеделие и др., например: недвижими имоти, машини, оборудване, транспортни средства, селскостопанска техника и инвентар. Не се предоставят кредити за закупуване на вещи и имоти за потребителски нужди и за жилищни цели.
Финансовата институция предлага също и финансов лизинг за: индустриално оборудване; транспортни средства; земеделска техника и за друго оборудване. Той може да бъде в размер до 25 000 евро без ДДС или левовата им равностойност за едно лице. Собственото участие от страна на фирмата трябва да бъде минимум 20%, а срокът за погасяване е от 1 до 5 години. В схемите за финансов лизинг се допуска и закупуване на активи втора употреба.
Гратисният период е до 6 месеца през първата година и до 3 месеца през следващите години. Годишната лихва от 11% до 13,3%.

От началото на 2013 година Търговско-промишлена палата – Стара Загора e официален представител и агент на Микрофинансираща институция ДЖОБС ЕАД. Чрез Палатата бизнесът в региона получава още един инструмент за финансиране и за по-добра реализация на своите търговски дейности. Представителството на Палатата означава и съкратено време и по-лесна процедура при получаване на финансови средства от бенефициентите, предоставени от една финансова институция, която е част от групата на Българска банка за развитие АД.

Цялостната подготовка по съставяне на необходимата документация, както и процедурата по изпълнение на проектните дейности, се извършва със съдействието и подкрепата на експерти от Търговско-промишлена плата – Стара Загора. Това гарантира качествено съставени бизнес планове, коректно изпълнени проекти и съкратени срокове за получаване на финансиране.


Микрофинансираща институция ДЖОБС ЕАД

Централа: София 1000, ул. Ангел Кънчев 1
тел. 02 9306273; факс 02 9306278;
имейл: office-mfi@bdbank.bg
www.mfi.bg

За повече информация
и приемане на документи
за кандидатстване в Стара Загора:
Търговско-промишлена палата – Стара Загора
Офис: Стара Загора, 6000,
ул. „Георги С. Раковски“ 66
Красимир Стоименов – 042 626033
0889 560677, kstoimenov@chambersz.com

 Търговско-промишлена палата – Стара Загора е партньор на Българска банка за развитие.
За консултации и съдействие за използване на финансовите инструменти на ББР:
•    ТПП – Стара Загора, 6000, ул. Георги С. Раковски 66
Красимир Стоименов – 042 626033, 0889 560677, kstoimenov@chambersz.com
•    или директно към личния консултант на ББР за членовете на Палатата:
Светломир Манолов, директен номер: 02 9306246; manolov.s@bbr.bg

илко груев

 

илко груев

Още новини