Начало Новини Актуално МИЕТ набира предложения по процедура Покриване на международно признати стандарти на ОП Конкурентоспособност

МИЕТ набира предложения по процедура Покриване на международно признати стандарти на ОП Конкурентоспособност

Актуално

Министерството на икономиката, енергетиката и туризма (МИЕТ) и Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) стартират набирането на проекти за покриване на международно признати стандарти по ОП Конкурентоспособност.  Общият бюджет на процедурата е 19 558 300 лева.

Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ за всеки индивидуален проект е 150 хил. лева, като програмата финансира до 75% от общо допустимите разходи. Остатъкът трябва да бъде финансиран чрез собствени средства на кандидата или от източници, които изключват всякаква публична подкрепа, съобщиха от пресцентъра на МИЕТ.
Крайният срок за кандидатстване е 30 септември 2010 г. Проектните предложения се подават в териториалните звена на ИАНМСП в градовете Благоевград, Бургас, Варна, Враца, Плевен, Пловдив, Русе, София, Стара Загора и Велико Търново. Пълният пакет документи и насоки за кандидатстване са публикувани на следните интернет адреси:
- на интернет страницата на Управляващия орган на Оперативната програма www.opcompetitiveness.bg;
- на интернет страницата на ИАНМСП - Междинно звено по приоритетни оси 1 и 2 на Оперативната програма www.ibsme.org;
- на Единния информационен портал за обща и специализирана информация за управление на Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз www.eufunds.bg.
Покриване на международно признати стандарти е четвъртата процедура по ОП Конкурентоспособност, открита през тази година. По-рано през годината започна набирането на проекти за Развитие на иновативни предприятия чрез подкрепа за внедряване на иновативни продукти, процеси и услуги, Технологична модернизация в малки и средни предприятия и Технологична модернизация в големи предприятия.
До края на годината предстои да бъдат обявени още четири нови процедури по приоритетна ос 1 на програмата (Развитие на икономика, базирана на знанието и иновационни дейности) и седем по приоритетна ос 2 (Повишаване ефективността на предприятията и развитие на благоприятна бизнес среда). В рамките на тази година ще бъдат обявени и първите процедури по приоритетна ос 3 на програмата (Финансови ресурси за развитие на предприятията).

Още новини