Начало Новини Актуално МИЕТ: Българският бизнес може да разчита на 900 млн. евро по JEREMIE

МИЕТ: Българският бизнес може да разчита на 900 млн. евро по JEREMIE

Актуално

Пари

С предоговарянето на инициативата JEREMIE в полза на револвиращите инструменти Министерството на икономиката, енергетиката и туризма (МИЕТ) постигна мултиплициращ ефект в размер на 2.6 пъти. С планираното увеличение от 150 млн. евро за кредитиране с двойно по-ниска лихва, общият ресурс за револвиращи инструменти ще стане 330 млн. евро от Оперативна програма Конкурентоспособност.

Благодарение на привлеченото частно финансиране българският бизнес ще може да разчита на близо 900 млн. евро. Това стана ясно от изказването на заместник-министъра на икономиката, енергетиката и туризма Евгени Ангелов, който представи възможностите за финансиране по линия на JEREMIE по време на конференцията Еврофондове и конкурентоспособност, организирана от в. Банкер, съобщиха от пресцентъра на МИЕТ.

В България инструментът JEREMIE е най-бързо развиващият се в Европа, подчерта г-н Ангелов пред участниците във форума. Той поясни, че първите средства са на разположение на малкия и средния бизнес едва 12 месеца след одобрението на стратегията от инвестиционния борд на ЕИФ. Със старта на инициативата в страната е поставена основата за прилагане на инструменти за финансов инженеринг и това е значима крачка в осигуряването на финансиране за малкия и средния бизнес в страната.

По инициативата JEREMIE са структурирани четири фонда за рисково финансиране, плюс гаранционен фонд, които покриват нуждата от финансов ресурс в целия спектър на развитие на компаниите. Мениджърите на рисковия фонд, фонда растеж и мецанин фонда са избрани и те вече имат идентифицирани компании, в които ще инвестират.  През следващата седмица приключва набирането на оферти за мениджър на фонда за стартиращи предприятия.  Гаранционният фонд, който вече работи, е финансирал около 20 компании до момента, стана ясно още от думите на зам. министър Ангелов.

В момента се обсъжда създаването на още един фонд за преференциални кредити за малки и средни предприятия, който трябва да стартира през първата четвърт на следващата година. По линия на JEREMIE за него е отделен финансов ресурс в размер на 150 млн. евро, а участващите в процеса кредитни институции трябва да добавят още толкова свой ресурс.

До момента 626 млн. евро от общия ресурс на Оперативната програма Конкурентоспособност са в процес на усвояване, каза още Евгени Ангелов. Това са изплатени суми, подписани договори и отворени схеми. Наскоро МИЕТ обяви и нова процедура за технологична модернизация в МСП, която ще бъде финансирана с 50 млн. евро. Към подобни схеми и до момента има подчертан интерес от страна на бизнеса, мотивира решението зам. министър Ангелов. До края на годината предстои да бъдат обявени още няколко процедури – за внедряване на иновации в предприятията (30 млн. евро), за зелени технологии в големи предприятия (40 млн. евро), за научни разработки с приложен характер (10 млн. евро).

В началото на следващата година трябва да стартира отпускането на грантове за енергийна ефективност в предприятията – схема, която се реализира съвместно с ЕБВР. За това по линия на оперативната програма са отделени 150 млн. евро. През следващата седмица се очаква правилата за отпускането на безвъзмездната помощ да бъдат окончателно одобрени. Това е иновативна по същността си процедура, при която за първи път оценката на проектите ще бъде изнесена извън администрацията. Очаква се този подход да бъде много по-широко застъпен през следващия програмен период.

По думите на Евгени Ангелов европейското финансиране след 2013 г. трябва да бъде съсредоточено в по-малко на брой схеми с по-големи суми, по-фокусирано и с по-опростени правила за кандидатстване.

Още новини