Начало Новини Актуално МФ ще търси консенсус за подобряване прогнозирането и анализите на приходите от ДДС

МФ ще търси консенсус за подобряване прогнозирането и анализите на приходите от ДДС

Актуално

Министерството на финансите ще създаде работна група, от която очаква да предложи консенсусни мерки за подобряване на прогнозирането и анализите на приходите от ДДС. В нея освен представители на министерството и на Националната агенция по приходите, ще бъдат поканени за участие също бизнес организациите и всички заинтересовани страни.

Министър Росица Велкова взе това решение във връзка с изразените становища по повод публикувания за обществено обсъждане Проект на правилник за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за данъка върху добавената стойност. Документът не е утвърден и не е влязъл в сила. На този етап текстовете, предложени в чл. 113 д от проекта (предложение за ежемесечно деклариране на неплатените фактури в дневниците по ДДС), които създават административна тежест за бизнеса, няма да бъдат част от правилника, който ще бъде утвърден от министъра на финансите.

Всички действия на МФ имат за цел единствено подобряването на прогнозирането и анализите на приходите от ДДС. Това обаче няма да става за сметка на увеличена административна тежест за коректния бизнес, от който зависи развитието на икономиката.   

 

Още новини