Начало Новини Актуално МФ: Българската икономика продължава възстановяването си

МФ: Българската икономика продължава възстановяването си

Актуално
Ръст на икономиката

Българската икономика продължава възстановяването си през първо тримесечие на 2011 г., а протичащият процес на приспособяване на разходите за труд е в подкрепа на позитивните очаквания за производителността. Това е един от изводите в Конюнктурния анализ на българската икономика за месец май, изготвен от експертите на Министерството на финансите, съобщиха от пресцентъра на държавното ведомство.

Състоянието на външния сектор продължи да се подобрява, отчита бюлетинът. Излишъкът по текущата сметка достигна 1.2% от БВП за първите три месеца на годината, като подобрението бе по линия на положителното изменение на търговския баланс и продължаващото нарастване на износа до рекордна стойност от 4.75 млрд. евро.

Дефицитът по КФП за първо тримесечие възлезе на 0.7 млрд. лв. (1% от БВП), спрямо дефицит от 1.7 млрд. лв. (2.4% от БВП) за същия период на предходната година. За това допринасят както по-доброто изпълнение на приходите, така и по-ниските разходи.

Рисковата премия на държавата продължи низходящия си тренд, като регистрира стойности под 200 базисни точки. Тенденция към намаляване на доходността, по която се финансира правителството, затвърждават доверието на инвеститорите в ДЦК към провежданата макроикономическа политика.

Документът съдържа още резюме на основните изводи от индикатора за икономическа активност (ИИА). Според последното издание на анализа, ИИА продължава цикличното си подобрение през първо тримесечие на 2011 година. Цикличният компонент на ИИА достига една от най-високите си стойности за целия период на изчисление, докато дългосрочният продължава да намалява.

Още новини