Начало Новини Актуално Металик АД ще увеличи двойно обема на производството си чрез внедряване на високопроизводителни енергийно ефективни маши

Металик АД ще увеличи двойно обема на производството си чрез внедряване на високопроизводителни енергийно ефективни машини

Актуално

MetalikНа 1 август 2018 г. Металик АД - Стара Загора сключи договор по ОП Иновации и конкурентоспособност за изпълнение на проект Повишаване на енергийната ефективност във Металик АД. Реализацията на проекта е към своя финал и ще приключи успешно до 1 август 2020 година. 

Целта на проекта е да се разшири капацитета на Металик АД за производство на метални конструкции, подемно-транспортни съоръжения и едрогабаритни корпусни детайли и съоръжения, като в същото време бъде намалено енергопотреблението от производствените процеси. Поставените цели бяха успешно постигнати чрез закупуване на ново технологично производствено оборудване с много по-ниска консумация на електроенергия, с което производствените мощности на фирмата бяха увеличени енергоефективно.

Изпълнението на проект BG16RFOP002-3.002-0158-C01/01.08.2018 Повишаване на енергийната ефективност във Металик АД е финансиран от Оперативна програма Иновации и конкурентоспособност 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Общият бюджет на проекта възлиза на 4 938 900 лв., като безвъзмездното съфинансиране от страна на ОП Иновации и конкурентоспособност е в размер на 2 469 450 лв. или 50% от общите допустими разходи по проекта. Останалите средства се осигуряват от бенефициента - Металик АД.

Необходимостта от реализацията на този проект се налага от стремежа на Металик АД да разшири дейността си, търсейки нови пазари. Това доведе до увеличаване на поръчките до обеми, които компанията не може да поеме поради технологични затруднения, произтичащи от остарялото производствено оборудване, което не е в състояние да поеме допълнително натоварване. Част от операциите вече изискват по-висока прецизност на машините, докато в момента една част от обработващите процеси се извършват на ръка, което забавя и затруднява производството на крайните продукти, съобщиха от пресцентъра на Металик АД.

Например, при радиално-пробивната машина всяка смяна на инструмента се прави ръчно. При нея е необходимо предварително разчертаване, което увеличава многократно времето за изработка. С наличното оборудване се генерира значителен брак и се нарушават производствените срокове. Ограничените производствени възможности се отразяват на капацитета на предприятието да поема значителни по обем поръчки, да ги завърши в изискуемите срокове, както и да предложи конкурентна на пазара цена.

Чрез реализирания проект е въведено в експлоатация ново високопроизводително оборудване, с което производството на метални конструкции и едрогабаритни корпусни детайли се разшири многократно.

По Мярка 1 беше закупупена плазморезна машина с пробивна глава за отвори и резби. Новото оборудване е последно поколение металообработваща машина, високо технологична и с много по-висока производителност. Предназначението й е за обработката и производството на заготовки и детайли в областта на машиностроенето и металните конструкции. Машината разполага с плазмена глава и горелка за газово рязане, както и шпиндел за пробиване на отвори и резби. Новата плазма има средна производителност 3,5 тон/час, което е 3 пъти повече от производителността при старото оборудване. Загубите от бракувано производство от съществуващото оборудване са в размер на 5% или 160 тона/година при себестойност от 50 лева/тон или общо 8 000 лева/год. При новото оборудване, загубите са в размер на 0,5% или 50 тона/година при себестойност от 50 лева/тон или общо 3 500 лева/год.

По Мярка 2 беше закупена 5-осна хоризонтално-вертикална машина. Новият център е високотехнологичен и с много по-висока производителност. Той е със силно оптимизирана технология и е предназначен за обработката и производството на широка гама от изделия. Широкият диапазон на ходовете по трите линейни оси позволява изработка на едрогабаритни корпусни детайли със сложна геометрия. Възможността за изработка на сложни по форма и трудност детайли спестява необходимостта един детайл да бъде обработван на няколко машини, с което се спестява технологично време и се повишава производителността на дружеството като цяло.

Новият център е със средна производителност от 0.45 тона/час или 1800 тона годишно. Това е четири пъти по-висока производителност от старото оборудване (0.08 тона/год. при старите години).

С внедряването на новите машини общият обем на произведена продукция ще се увеличи с 12 280 тона годишно - от 3 520 тона/ годишно на 15 800 тона/ годишно.

Чрез реализацията на проекта Металик АД планира да увеличи двойно обема на производството на продукти, както и да увеличи приходите от продажби, привличайки нови клиенти. В резултат на изпълнението на проекта, Металик АД вече е в състояние да произвежда и предлага качествени продукти, на сравнително ниски пазарни цени, което повишава значително конкурентоспособността на предприятието.

 Metalik Energiyna efektivnost 14 WEB

Още новини