Начало Новини Актуално Мендерес Кунгюн: Джамийската институция в Казанлък не зачита законите

Мендерес Кунгюн: Джамийската институция в Казанлък не зачита законите

Актуално
Мендерес Кунгюн

Мендерес Кунгюн, известен като идеолог на създаденото преди 4 години Национално турско обединение, заяви че джамийската институция в Казанлък функционира извън рамките на българските закони. Сега Мендерес Кунгюн е член на назначеното със заповед на главния мюфтия Недим Генджев временно джамийско настоятелство на мюсюлманската общност в Казанлък. Председател на настоятелството е Айнур Сюлейман.

Кунгюн уточни, че основната задача на временното настоятелство на казанлъшката джамия бе организирането и провеждането на Общо събрание на мюсюлманите от Казанлъшко, което да избере ново легитимно настоятелство с мандат, съгласно Устава на мюсюлманското вероизповедание в България.
Друга важна цел, оповестена от временното настоятелство, е извършването на ревизия на работата на досегашното настоятелство и на настоящия имам Мюмюн Дормуш.
Според Кунгюн, въпреки специалната заповед на НАП - София, за извършването на финансова ревизия и назначаването на трима ревизори, които да я направят, вече месец на практика проверка в джамията на Казанлък няма. Заповедта за това е от 8 септември 2010 г. Преди това е изпратена и нотариална покана до старото настоятелство на джамията за доброволно предаване на наличните книжа. До момента обаче книжата не са в ръцете на ревизорите. Обяснението на председателя на вече бившето настоятелство на джамията Назим Шефкет е, че книжата са иззети от Районното мюфтийство в Хасково. Никоя от институциите, имащи правомощия да се самосезират в този случай, до момента не е потърсила приемно-предавателни протоколи за това изземване, пише вестник Старозагорски новини, цитирайки твърдение на Мендерес Кунгюн.

Съгласно чл. 26, ал. 10 от Устава на мюсюлманското вероизповедание в България, документите и счетоводната отчетност на мюсюлманските джамийски настоятелства се намира в касата, която се държи в джамията. Съгласно този устав, 6 са общо задължителните книги за настоятелствата: това са касовата книга, квитанционната, протоколната, инвентарната, входящо-изходящият дневник и книгата за вакъфските имоти.
Въпреки липсата на тези книжа в касата, според Кунгюн, пари в джамията на Казанлък се събират. Като пример той дава само един ден от тридневния Байрам през септември тази година, когато в джамията от дарения са събрани 340 лева. Отделно от това са парите, плащани от пункт на "Еврофутбол", намиращ се в сграда, собственост на джамийското настоятелство, известна още като "турското читалище".

Колкото до дейността на имама в джамията, временното настоятелство вече има становище по въпроса, каза Мендерес Кунгюн. Според него, в така създадената ситуация, вместо да спадне напрежението в Казанлък с назначаването на временно ръководство, то ескалира. Заради създаденото напрежение е трудно да се намери кандидат, който да оглави следващото, избрано на общо събрание настоятелство.
За излизане от патовата ситуация в петък, 8 октомври, предстои среща между бившето и временното настоятелство на джамията, в опит за споразумение помежду си да насрочат дата за Общо събрание. То трябва да се проведе до 4 ноември 2010 година.
В създадената ситуация от страна на държавата не са предприети никакви действия за разкриване на корупционните схеми, коментира още Мендерес Кунгюн.

Още новини